Muutub ametlike ja kinnitatud tõlgete vormistamine Printvaate genereeritud: 21.10.19 / 01:40

Seoses 1. jaanuaril 2015 jõustuvate vandetõlgi seaduse muudatustega saab edaspidi tõlkesuunal eesti keel–võõrkeel ametliku või kinnitatud tõlke üksnes vandetõlgilt.

Juhul kui eestikeelne dokument vajab ametlikku tõlget sellisesse võõrkeelde, milles Eestis vandetõlki ei ole, on võimalik dokument tõlkida Eestis mõnda enamkasutatavasse keelde (nt inglise, vene või saksa keel).

Keelesuunal võõrkeel–eesti keel on kuni 2020. aastani notari juures võimalik ametlikke tõlkeid vormistada senisel viisil, kus notar kinnitab talle tuntud tõlkija allkirja õigsust.

Samuti on keelesuunal võõrkeel-eesti keel võimalik ametiteenusena tõlke õigsust kinnitada notaril. Tõlke õigsuse kinnitamise ametiteenust osutavate notarite andmed leiate siit https://www.notar.ee/19653

Vandetõlkide kontaktandmete ja vandetõlgi eksamite korraldamise kohta saab infot:
• Justiitsministeeriumi kodulehelt
https://www.just.ee/et/eesmargid-tegevused/notarid-ja-vandetolgid
• Vandetõlkide Koja kodulehelt
www.vandetolgid.ee


Notarite Koda
Aadress: Tatari 25
10116 Tallinn

Tel: +372 617 7900
Faks:+372 617 7901
E-post: koda@notar.ee