Balti riikide notarite kohtumise põhiteemaks on e-lahendused Printvaate genereeritud: 21.10.19 / 01:12

18. septembril toimub Tallinnas Balti notarite iga-aastane ümarlaud. Seekord keskendutakse e-lahendustele, mille eesmärgiks on teha kliendile teenus mugavaks ning lihtsustada notarite tööd.

“Eestis on e-notari arendamisega kõige kaugemale jõutud, infosüsteem võeti kasutusele juba 2007. aastal ja praeguseks on see liidestatud kinnistusraamatu, äriregistri, rahvastikuregistri ning teiste notari töös vajalike riiklike andmebaasidega. Leedulased tulevad siia konkreetse sooviga meie arendustest õppida ning positiivseid kogemusi Leedus rakendada,” rääkis Notarite Koja esimees Tarvo Puri. “Läti on äsja valmis saanud elektroonilise testamentide registri, mis ka Eestis juba mõnd aega Notarite Koja haldusalas olevana tõhusalt töötab.”

Lisaks e-arendustele antakse kohtumisel ülevaated uutest tegevusvaldkondadest. Kõigis kolmes Balti riigis on notarite töölauale lisandunud või lisandumas abielude sõlmimine ja lahutamine, kuna nende toimingute juures on osalistel vaja otsustada kaalukaid varalisi küsimusi, mille juures nõuandjaks võiks olla notar. Leedu õiguses on uuenduseks eelvolitused raske terviseseisundi puhuks - notariaalse volitusega saab inimene määrata, kes võib tema varalisi ja mittevaralisi küsimusi tulevikus otsustada siis, kui tema enda tervislik seisund seda raske haiguse või vanaduse tõttu enam ei võimalda. Sellise volituse olemasolul on kohtuliku eestkoste määramisel see küsimus juba inimese enda poolt etteulatuvalt ära lahendatud.

Kohtumisel räägitakse ka augustis jõustunud Euroopa pärimismäärusega seotud küsimustest ning muudest päranditeemadest, mis on Balti riikides lahendatud erinevalt.

Baltikumi notarite iga-aastast ümarlauda korraldatakse 1996. aastast. Iga-aastastel kohtumistel otsitakse koostöökohti, jagatakse kogemusi ning peetakse arutelusid aktuaalsete teemade üle.


Notarite Koda
Aadress: Tatari 25
10116 Tallinn

Tel: +372 617 7900
Faks:+372 617 7901
E-post: koda@notar.ee