Priidu Pärna tutvustab Läti Seimis Eesti kogemust Printvaate genereeritud: 21.10.19 / 00:10

16. septembril toimub Läti Seimis konverents, mille eesmärgiks on arutada kinnisvaratehinguid puudutavaid seadusemuudatusi. Erinevalt enamikest Euroopa Liidu riikidest puudub Lätis kinnisvaratehingute sõlmimisel senini notariaalne vorm.

Aastatepikkune praktika kinnisvaratehingutega on tõstatanud arvukalt probleeme, mistõttu on jõutud Lätis otsuseni, et notariaalne vorm on kinnisvaratehingute puhul vajalik. Läti Seimis on ettevalmistamisel vastavasisuline eelnõu, mille plusse ja kitsaskohti konverentsil arutatakse.

Ettekannetega astuvad üles kohtute, ülikoolide ja notariaatide esindajad erinevatest riikidest, Eesti kogemust tutvustab konverentsil Tallinna notar Priidu Pärna.

Riias toimuvale konverentsile eelneb traditsiooniline iga-aastane Balti riikide notariaatide ümarlaud, kus arutatakse notarite tegevusega seotud aktuaalseid küsimusi.


Notarite Koda
Aadress: Tatari 25
10116 Tallinn

Tel: +372 617 7900
Faks:+372 617 7901
E-post: koda@notar.ee