Piiriülene infovahetus testamentide osas paraneb Printvaate genereeritud: 19.11.19 / 19:30

Euroopa Liidu Nõukogu ekspertgrupis arutati koos liikmesriikide ja notariaatide esindajatega, millised on õiguslikud ja tehnilised takistused, mis ei võimalda õigustatud huvi korral kodanikul, tema esindajal või notaril teisest liikmesriigist saada teavet testamendi olemasolu kohta. Uuringute põhjal koostati ettepanekud poliitilise ja tehnilise koosvõime ning info kättesaadavuse parandamiseks.

"Pärimismenetluse läbiviimise raames on väga oluline tagada, et testament, millest sõltub inimese viimase tahte täitmine, jõuaks õigel ajal pärimismenetluse läbiviijani sõltumata riigipiiridest," ütles Justiitsministeeriumis projekti juhtinud Elen Kraavik.

Ettepanekute kohaselt tuleks luua Euroopa e-õiguskeskkonna portaali täiendavad interaktiivsed võimalused info edastamiseks nii kodanikele kui õiguspraktikutele ja pärimismenetlust läbiviivatele asutustele.

Lisaks sellele loodi selle projekti raames koos Euroopa Komisjoniga Euroopa e-õiguskeskonna portaali jaoks ka Euroopa pärimistunnistuse ja selle avalduse veebis täidetavad vormid, mis lihtsustavad vormi täitmist ja tulevikus ka nende edastamist.

"Kui Euroopa pärimistunnistuse ja selle avalduse vormid tehakse portaalis kättesaadavaks juba lähiajal, siis tehniliste arenduste elluviimine, võimaldamaks tõhusamat ja turvalisemat juurdepääsu testamendiga seotud teabele, saab olema juba jätkuprojektide tegevus järgnevatel aastatel," selgitas Kraavik.

Projektis tegid koostööd Euroopa Testamendiregistrite Võrgustiku ühing (ENRWA), Euroopa Liidu Notariaatide Nõukogu, Eesti Notarite Koda ning Euroopa Liidu liikmesriigid, kellest projekti panustasid Leedu, Ungari, Itaalia, Hispaania, Bulgaaria, Kreeka ja Austria, kuid vastavas Euroopa Liidu Nõukogu e-Justice ekspertgrupi töös osalesid 20 liikmesriigi esindajad. Notarite Kojast osales projekti töös aktiivselt Eve Põtter.


Notarite Koda
Aadress: Tatari 25
10116 Tallinn

Tel: +372 617 7900
Faks:+372 617 7901
E-post: koda@notar.ee