Ülevaade Euroopa Liidu struktuurifondi vahenditest finantseeritud Notarite Koja projektidest Printvaate genereeritud: 26.05.19 / 00:19Euroopa Liidu struktuurifondist on finantseeritud järgmisi Notarite Koja projekte:

1. "E-notari X-tee teenused"

Projekti tulemusel saavad füüsilised ja juriidilised isikud alates 23. novembrist 2009 notarite tõestatud lepingute jt notariaalaktide ärakirjadega tutvuda riigiportaali www.eesti.ee kaudu. Projekti kogumaksumus oli 1 425 371,34 krooni.

Uue X-tee teenuse tarkvara väljatöötajaks oli Fujitsu Services AS, vajaliku riistvara tarnis AS ja turvaauditi viis läbi AS Logica Eesti. Projekt valmis 2009. aasta novembris.

Projekti läbiviimist toetati Euroopa Liidu struktuuritoetuste taotlusvoorust "Täisfunktsionaalsete avalike teenuste arendamine e-keskonnas".

2. "Kaasajastatud veebikeskkonna E-notar 3 eel- ja ärianalüüs"

Projekti eesmärk oli koostada notari ja kliendi vahelist interaktiivset ja turvalist suhtlust võimaldava E-notar 3 projekti analüüs ning prototüüp. Projekti kogumaksumus oli 50 290,68 eurot. Analüüsi viis läbi Trinidad Consulting OÜ ja projekt valmis 2016. aasta septembris.

Projekti läbiviimist toetati Euroopa Liidu struktuuritoetuste taotlusvoorust „Avalike teenuste arendamise eel-, äri- ja kasutatavuse analüüside läbiviimine“.

3. "Notarite Koja apostilliregistri arendus e-apostillide väljastamiseks ja elektroonilise võimaluse loomine apostillide ehtsuse kontrollimiseks“

Projekti eesmärgiks oli uue apostilliregistri loomine, mis võimaldaks väljastada e-apostille ja kontrollida elektroonilisel teel apostillide ehtsust. Projekti kogumaksumus oli 100 393 eurot.

Projekti arendused viis läbi AS Andmevara ja projekt rakendus 01.12.2017. Projekti raames valmis ka turvaaudit, mille tegi BHC Laboratory OÜ.

Projekti läbiviimist toetati Euroopa Liidu struktuuritoetuste taotlusvoorust „E-residentidele suunatud avalike teenuste kaasajastamine“.

4. "„E-notar 3“ projekti arendustööd: iseteeninduskeskkonna
loomine, digitõestamise võimaluse loomine ja e-notari süsteemi täiendamine"

Projekti eesmärgiks on võimaldada kliendi ja notari interaktiivset suhtlust ning osade toimingute digitõestust. Digitõestust võimaldab tulevikus välisriikides asuvatel isikutel teha teatavaid notariaaltoiminguid videokõne abil. Esialgse plaani kohaselt kuuluvad nende toimingute hulka osaühingu osalusega tehtavate tehingute, pärandiga seotud avalduste ja volikirjade tõestamine. Digitõestuse teenust hakatakse vähemalt esialgu pakkuma Eesti välisesinduste kaudu, kus asuvates arvutites saab turvalise otseühenduse abil notariga kontakteeruda.

Arendustööd algasid 2018. aasta veebruaris ja projekt valmib kavakohaselt 2019. aasta teises pooles.

Projekti kogumaksumus on 407 102 eurot.

Projekti läbiviimist toetatakse Euroopa Liidu struktuuritoetuste taotlusvoorust "Avalike teenuste arendamine IKT võimaluste abil".


Notarite Koda
Aadress: Tatari 25
10116 Tallinn

Tel: +372 617 7900
Faks:+372 617 7901
E-post: koda@notar.ee