Omanik saab talle kuuluva kinnistu andmeid veebist tasuta Printvaate genereeritud: 20.11.19 / 08:21

Kuna seni äriregistri toimikutega tasuta tutvumist võimaldanud kohturegistrite kantseleide vastuvõtupunktid suleti, toimub nüüd äriregistri avalikus ja äritoimikus sisalduvate materjalidega tasuta tutvumine viies notaribüroos.

Tasuta tutvumise teenus ei hõlma kinnistustoimikut ja selles sisalduvaid andmeid. Kinnistustoimikuga on võimalik tutvuda kinnistuportaali veebilehel või kõigis notaribüroodes. Omanikule endale on talle kuuluva kinnisasja andmetega tutvumine ja registriväljavõtte tegemine kinnistuportaali veebilehel tasuta.

"Muutused on alati esmalt harjumatud ning nendega võib kaasneda segadust," ütles Notarite Koja tegevdirektor Eve Strang. "Nii on tekkinud hetkel väärarusaam justkui saaks notaribüroodest tasuta kinnistusraamatu väljavõtteid. See ei vasta paraku tõele ning tasuta tutvumise teenus viies notaribüroos hõlmab seaduse kohaselt siiski vaid äriregistri avalikku ja äritoimikut."

Tasuta saab tutvuda näiteks ühingute põhikirjade, asutamisotsuste või -lepingutega ning registrile esitatud avaldustega. Notaribüroodesse on teenuse osutamiseks üles seatud kliendiarvutid, mille kaudu on võimaldatud huviliste ligipääs toimikumaterjalidele. Äriühingute registrikaardile kantud andmetega (näiteks juhatuse liikmete ja esindusõigusega) on võimalik tasuta tutvuda ka registri veebilehel.

Äriregistri toimikutega tasuta tutvumise võimaldamise kohustus tuleneb notariaadiseaduse 1. juulil jõustunud §44 lõikest 4, mille kohaselt tagab Notarite Koda tasuta äriregistri avaliku ja äritoimikuga tutvumise ühe notaribüroo kaudu Harju, Tartu, Pärnu ja Ida-Viru maakonnas.


Notarite Koda
Aadress: Tatari 25
10116 Tallinn

Tel: +372 617 7900
Faks:+372 617 7901
E-post: koda@notar.ee