Notarite Koja esimeheks valiti Merle Saar-Johanson Printvaate genereeritud: 21.10.19 / 01:27

Täna Tallinnas toimunud Notarite Koja üldkoosolekul valiti järgnevaks kolmeks aastaks uus eestseisus. Notarite Koja esimeheks valiti Tallinna notar Merle Saar-Johanson ning aseesimeheks Tallinna notar Anne Saaber.

Eestseisuse liikmeteks valiti Tallinna notar Erki Põdra, Tartu notar Andrus Ruul, Viljandi notar Kersti Kulla, Jõhvi notar Andrei Lõssenko ning Kuressaare notar Gerda Pitk. Tegu on 1993. aastast tegutseva Notarite Koja üheksanda eestseisusega.

Uue eestseisuse juhina alustav Merle Saar-Johanson on töötanud Tallinna notarina ligi 18 aastat.

"Minu sooviks on pöörata notariaadi nägu rohkem avalikkuse poole, inimesi juriidilistes küsimustes harida, potentsiaalsete ohtude eest hoiatada ning ühtlasi tagada ühiskonnas usaldus ja turvatunne notarite suhtes," rääkis äsja Notarite Koja esimeheks valitud Merle Saar-Johanson. "Iga klient peab lahkuma notari juurest tundega, et tema aeg on hästi ja raha targalt kasutatud. Oluline on, et inimene saab enamat kui vaid tehingu tõestamine - ta peab saama vastuse kõigile küsimustele, ka nendele, mida ta ehk küsida ei oskagi, aga mille olulisusele oskab notar tema tähelepanu juhtida," lisas Saar-Johanson.

Notariaadiseaduse kohaselt on kõik notarid Notarite Koja liikmed, hetkel tegutseb Eestis 91 notarit.


Notarite Koda
Aadress: Tatari 25
10116 Tallinn

Tel: +372 617 7900
Faks:+372 617 7901
E-post: koda@notar.ee