MIS ON AVALIK DOKUMENT? Printvaate genereeritud: 22.01.20 / 03:50

Avalik dokument on:
• haldusdokument (diplom, tunnistus, tõend, õiend, teatis vms);
• kohtu või kohtuga seotud ametiasutuse väljastatud dokument (kohtuotsuse ärakiri, kohtutäituri dokument vms);
• väljavõte registrist;
• notari või vandetõlgi dokument.Notarite Koda
Aadress: Tatari 25
10116 Tallinn

Tel: +372 617 7900
Faks:+372 617 7901
E-post: koda@notar.ee