APOSTILLI SIHTRIIGID Printvaate genereeritud: 27.01.20 / 21:32

Avalik dokument on vaja apostillida, kui seda soovitakse kasutada riigis, mis on ühinenud välisriigi avaliku dokumendi legaliseerimise nõude tühistamise Haagi konventsiooniga (välja arvatud riigid, millega on sõlmitu erikokkulepped, vaata järgmine alapealkiri, punktid 1 ja 2).

Eesti suhtes jõustus konventsioon 30. septembril 2001.
Konventsiooniga ühinenud riikide loetelu vt http://www.hcch.net/index_en.php?act=conventions.authorities&cid=41.

Konventsiooni teksti leiate siit https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=78280&replstring=33.

Kui teise Euroopa Liidu liikmesriiki soovitakse esitada perekonnaseisu, perekonnasündmust või kodakondsust tõendavat dokumenti, elusoleku tõendit või karistusregistri väljatrükki, ei ole dokumentide apostillega kinnitamine Euroopa Liidu määruse 2016/1191 järgi vajalik. Küll aga on kodanikul õigus nimetatud dokumendi apostilliga kinnitamist taotleda, kui ta seda soovib.

Kui avalik dokument on kord juba apostilliga kinnitatud, on seda võimalik kasutada kõigis konventsiooniga ühinenud riikides.Notarite Koda
Aadress: Tatari 25
10116 Tallinn

Tel: +372 617 7900
Faks:+372 617 7901
E-post: koda@notar.ee