Aasta notari tiitli pälvis Tarvo Puri Printvaate genereeritud: 20.11.19 / 08:07

Notarite Koda tunnustas silmapaistva tegevuse eest notar Tarvo Puri aasta notari tiitliga. Aasta teo tunnustuse pälvis e-apostilli kasutuselevõtt ning uue apostilliregistri käivitamine tänavu detsembris.

Kolleegide ettepanekul pälvis tänavuse aasta notari aunimetuse Tallinna notar Tarvo Puri, kes on panustanud ühiskonna juriidilise kirjaoskuse parandamisse läbi harivate artiklite kirjutamise ja notarite avatud uste päeva traditsiooni algatamise. Lisaks on Tarvo Puri paistnud silma aktiivse seisukohtade avaldamisega notariaadi tegevust puudutavates küsimustes.

Aasta teo tunnustuse pälvis e-apostilli kasutuselevõtmine ning apostilliregistri käivitamine tänavu detsembris. Uus lahendus lihtsustab apostillide taotlemist, väljastamist ja kontrollimist, kiirendab dokumentide riikidevahelist ringlust ning vähendab võltsingute ohtu. E-apostilli projekti eestvedajateks on Robin Lõo, Katrin Sepp ning Kaitti Persidski.

“Tunnustust vääriks iga oma tööd südamega tegev notar, sest notari roll on tagada ühiskonnas juriidiline turva- ja õiglustunne,” ütles Notarite Koja esimees Merle Saar-Johanson. “Tarvo väärib erilist esiletõstmist seetõttu, et on toonud notari rolli kabineti seinte vahelt välja ning võtnud enda missiooniks inimesi ja ühiskonda laiemalt harida, ta on kirjutanud nii nõuandvaid artikleid ja kommentaare kui algatanud notarite avatud uste päeva traditsiooni," selgitas Saar-Johanson.

Aasta notari aunimetusega tunnustatakse igal aastal notarit, kes on silma paistnud notari ameti edendamise, avalike esinemiste või ühiskondlikult oluliste küsimuste lahendamisega. Ühtlasi on oluline kolleegide tunnustus ehk aasta notar on usaldusväärne ja hea kolleeg. Aasta tegu valitakse eesmärgiga tunnustada notariaadi ülesannete täitmisega eriliselt silma paistnud tegevusi ja nende eestvedajaid.


Notarite Koda
Aadress: Tatari 25
10116 Tallinn

Tel: +372 617 7900
Faks:+372 617 7901
E-post: koda@notar.ee