Baltikumi notariaatide ümarlaual keskenduti rahapesu tõkestamisele Printvaate genereeritud: 25.08.19 / 00:17

Laupäeval Tallinnas toimunud Balti notarite iga-aastasel ümarlaual keskenduti tänavu rahapesu tõkestamisega seotud väljakutsetele ning vahetati infot ja kogemusi sellest, kuidas erinevates Balti riikides järelevalveküsimustele lähenetakse. Ühtlasi tähistati ümarlauaga 80. aasta möödumist esimesest Balti notarite konverentsist.

Rahapesu ja terrorismi tõkestamise küsimused on väga aktuaalsed kõigis Balti riikides, sest hiljuti jõustunud Euroopa Liidu direktiiv on kaasa toonud muudatusi seadustes ja seetõttu ka notarite ülesannetes. „Kuigi rahapesu teema on saanud aktuaalseks eelkõige skandaalide tõttu pangandusmaastikul, siis need notareid otseselt ei puuduta. Küll aga käivad praegu aktiivsed arutelud direktiivi rakendamist täpsustavate hoolsusmeetmete ning sealhulgas selle üle, kuidas võiks toimuda tegelike kasusaajate ning tehingus kasutatavate vahendite päritolu väljaselgitamine notaritele antud võimaluste piires,“ selgitas Notarite Koja esimees Merle Saar-Johanson. Notarite Koja esimehe hinnangul võiks tulevikus rohkem abi olla tegelike kasusaajate kohta registritele esitatud andmetest, kui need tehakse kättesaadavaks EL-i üleselt.

Rahapesu tõkestamisega seotud küsimuste kõrval arutati kohtumisel aasta jooksul Balti riikide notarite tegevuses toimunud muudatusi.

„Baltikumi notarite iga-aastast ümarlauda on korraldatud üle 20 aasta, kuid koostööd on tehtud tunduvalt kauem. Juba 30. ja 31. oktoobril 1938 toimus Tallinnas esimene Balti notarite konverents,“ mainis Merle Saar-Johanson. „Toona oli külaliste võõrustajaks Eesti Notarite Ühing, mis asutati 1933. aastal. Seega täitus tänavu esimesest Balti Notarite konverentsist 80 aastat ja Eesti Notarite Ühingu loomisest 85 aastat,“ lisas ta. Nagu tänavu, jagati ka toonasel konverentsil omavahel kogemusi ning arutleti selle üle, kuidas võiks notarite töö ja roll ühiskonnas areneda.

Eesti notariaat tähistas 1. novembril oma 25. taasloomise aastapäeva. Eestis töötab kokku 91 notarit, neist 21 on ametis olnud 25 aastat.


Notarite Koda
Aadress: Tatari 25
10116 Tallinn

Tel: +372 617 7900
Faks:+372 617 7901
E-post: koda@notar.ee