Merle Saar-Johanson: inimeste järel nuhkimine ei ole kõige meeldivam tegevus Printvaate genereeritud: 21.07.19 / 11:36

Notarite Koja 8. märtsil toimunud aastakoosolekul peetud kõnes rõhutas esimees Merle Saar-Johanson notarite töö tähtsust nii võitluses globaalsete ohtudega nagu seda on rahapesu ja terrorismi rahastamine, aga samas ka tavakodanike tasandil inimeste abistamisel ning õigusrahu säilitamisel. Inimeste järel nuhkimine on Notarite Koja esimehe sõnul küll ebameeldiv tegevus, aga vajalik selleks, et mõistaksime, kes ja mis eesmärgil tehingut teeb.

„Nädalast nädalasse ilmuvad meedias artiklid, mis räägivad Eesti offshore-riigi maine kasvamisest seoses mitteresidentide teenindamise ja geograafilise asukohaga ning sellest tulenevatest tagajärgedest Eesti pankadele. Aga tagajärgedega ei ole hädas mitte ainult pangad, sest läbi Eesti mainekahju kannatavad tegelikult kõik Eesti inimesed ja ettevõtjad. Rahapesuriigi maine vastu töötamisel on ka notaritel oluline roll,“ rõhutas Saar-Johanson oma kõnes.

Saar-Johanson lisas, et notareid ei ole koolitatud politseiametnikeks ning inimeste järel nuhkimine on ebameeldiv tegevus. „Samas on tehingu eesmärgi mõistmine ning isiku tuvastamine olnud alati osa notari tegevusest,“ ütles Saar-Johanson, kelle sõnul ei saa Eesti väike notariaat endale võimaldada sellist rahapesuvastase võitluse osakonda nagu näiteks Hispaania notariaadil, kus töötab umbes kümmekond spetsialiseerunud inimest. „Sellele vaatamata peame andma oma parima, sest rahapesu- ja terrorismivastane võitlus on üks meie ameti võtmeküsimustest,“ ütles Saar-Johanson.

Küll aga kompenseerib Eesti notariaadi väiksust pidevalt kasvav digivõimekus. Ambitsioonikas e-notar 3 projekt toob endaga uue kasutajasõbralikuma kodulehe, mugava iseteeninduskeskkonna ning mis kõige olulisem – kaugtõestamise võimaluse. „Iseteenindusportaal võimaldab kliendil leida endale sobivaim aeg kohtumiseks notariga ning saata ka esmased tehinguandmed. Hiljem saab pidada sealtkaudu kirjavahetust notariga, kommenteerida lepingu sisu, avada tõestatud lepingut ning tasuda arveid ja riigilõivu,“ selgitas Saar-Johanson.

Kui algselt oli notarite kaugtõestamisprojekt planeeritud koostöös Välisministeeriumiga, et pakkuda Eesti välisesindustes kaugtõestamise võimalust, siis nüüdseks on Notarite Koja eestseisus otsustanud käivitada paralleelse pilootprojekti, mis ei hõlma ainult saatkondi.

Saar-Johanson tunnistas oma kõnes, et ühiskonna teadlikkus ja nõudmised, nagu ka surve notariametile üldisemalt, on kasvanud. „Inimesed on valmis teenuse eest maksma kui nad mõistavad, miks see teenus on neile vajalik ja kasulik. Vabariigi presidendi aastapäevakõne põhiliseks märksõnaks olid hoolimine ja turvalisus. Notari jaoks pole hoolimine ja turvatunde tekitamine kõigest võimalikud tööpõhimõtted, vaid ametist tulenev kohustus. Hoolige igast kliendist ja suhtuge temasse nagu ta oleks teil üks ja ainuke, sest sellest sõltub meie ameti jätkusuutlikkus,“ rõhutas Saar-Johanson.Notarite Koda
Aadress: Tatari 25
10116 Tallinn

Tel: +372 617 7900
Faks:+372 617 7901
E-post: koda@notar.ee