Notar aitab vältida tülikaid ja kulukaid kohtuvaidlusi Printvaate genereeritud: 15.10.19 / 14:53

On üldteada, et notarite poole pöördutakse siis, kui on tarvis osta või müüa kinnisvara, sõlmida abielu, teha testament või algatada pärimismenetlus, kuid lisaks tavapärastele ametitoimingutele osutavad notarid tegelikult ka muid ametiteenuseid, mida igal inimesel võib tarvis minna.

Kõige enamkasutatud notari ametiteenuseks on õigusnõustamine väljaspool tõestamistoimingu tegemist. See tähendab, et kui näiteks notariaalse lepingu tõestamisel nõustab notar klienti toimingu raames niikuinii, siis ametiteenuse korras on inimesel võimalik notarilt õigusalast nõu saada ka ilma, et sellele järgneks konkreetne toiming. Nagu ka muude ametiteenuste puhul, on õigusnõustamise puhul tasu kokkuleppeline. Näiteks kui nõustamisele järgneb ikkagi toiming, siis nõustamise eest eraldi tasu ei võeta.

Näiteks saab notari poole pöörduda abi saamiseks kinnisvaratehingute tegemisel ja kavandamisel, samuti kaasomanike vaidluste korral ning kaasomandi lõpetamise küsimuses. Notariga saab konsulteerida ka siis, kui kinnistu piiride või teede kasutamisega seotud erimeelsused on naabrite vahel tüli tekitanud.

Head nõu saab notarilt ka äriühingutega seotud toimingute kohta. Samuti selle kohta, kuidas lahendada näiteks pärimisest või abielulahutusest tulenevaid erimeelsusi vara jagamise osas ilma kuluka ja aeganõudva kohtuvaidluseta.

Samuti tegelevad notarid abielude ja lahutuste kinnitamisega. Abielusid saab kinnitada notaribüroos, kuid notar on võimalik kutsuda ka pulmatseremooniale abielu kinnitama.

Kui abielu lahutada notari juures, on vajadusel võimalik notarilt küsida nõu ka ühisvara jagamise osas ning soovi korral sõlmida vara jagamise kokkulepe.

Notaritel on õigus tegutseda ka lepitaja ja vahekohtunikuna. Notari vahendusel lepitamine on hea võimalus lahendada näiteks pärimisest või abielulahutusest tulenevaid erimeelsusi vara jagamise osas ilma kuluka kohtuvaidluseta. Veel saab kallist kohtukäiku vältida, pöördudes Notarite Koja juures tegutseva vahekohtu poole, mis aitab lahendada vaidlusi, välja arvatud eluruumi üürilepingutest, töölepingutest ja tarbijakrediidilepingutest tulenevad vaidlused. Vahekohtusse pöördumiseks on vajalik ainult osapoolte kirjalik kokkulepe lahendada vaidlused Notarite Koja vahekohtus.

Rohkem infot notarite osutatavate ametiteenuste kohta koos kontaktandmetega leiab meie veebilehelt https://www.notar.ee/19607.


Notarite Koda
Aadress: Tatari 25
10116 Tallinn

Tel: +372 617 7900
Faks:+372 617 7901
E-post: koda@notar.ee