Mida silmas pidada enne korteri müügilepingu sõlmimist? Printvaate genereeritud: 22.08.19 / 12:22

Korterit ostma asudes tasub meenutada eesti vanasõna "Seitse korda mõõda, üks kord lõika".

Notarite Koda
Aadress: Tatari 25
10116 Tallinn

Tel: +372 617 7900
Faks:+372 617 7901
E-post: koda@notar.ee