Mida peaks teadma pärimisest? Printvaate genereeritud: 15.10.19 / 14:26

Pärimine on isiku surma korral tema vara üleminek teisele isikule. Alates 1. jaanuarist 2009 kehtib Eestis pärimisel loobumissüsteem.

Notarite Koda
Aadress: Tatari 25
10116 Tallinn

Tel: +372 617 7900
Faks:+372 617 7901
E-post: koda@notar.ee