Notarite Koja aastakoosolek 2004 Printvaate genereeritud: 20.11.19 / 09:01

Laupäeval, 13. märtsil peeti Laulasmaa konverentsihotellis Notarite Koja aastakoosolek.

Koosoleku päevakorras oli Notarite Koja esimehe Tiit Sepa aruandekõne, revisjonikomisjoni aruanne, eelarve kinnitamine ja muud küsimused. Justiitsministeeriumi poolt esinesid sõnavõttudega kantsler Priidu Pärna ning notariaadi ja registrite talituse juhataja Viljar Peep.

Tiit Sepp tõi 2003. aasta tähtsündmustena esile eranotariaadi X aastapäeva tähistamise ning notarite eduka atesteerimiseksami sooritamise. Samas püsivad teenuse osutamise parandamine, notaritele piisaval määral järelkasvu tagamine ning koolitusküsimused jätkuvalt eestseisuse tähelepanu all. Probleemiks on teenuse kättesaadavus suuremates keskustes ning kuigi eranotariaadi algusajast on notarite arv kümne aastaga kasvanud pea kahekordseks, ei ole see tänasel päeval siiski veel piisav. Eesmärgiga parandada notariteenuse kättesaadavust tõsteti 2003. aastal notari ametikohtade arvu Eestis 79-lt 105-ni ning vajadusel tõstetakse veelgi.

Uue projektina alustati 2003. aastal e-notari infosüsteemi ettevalmistamist, mis kujuneks notari abistajaks tõestamistoimingute tegemisel andmekogudest vajaliku info hankimisel, erinevatele registritele avalduste edastamisel ning lepingute ellurakendamise protsessi jälgimisel.

Notarite Koja välissuhtluse osas keskendus esimees peamiselt muutustele, mis võivad kaasneda Eesti ühinemisel Euroopa Liiduga.

Olulise teemana käsitleti aastakoosolekul ka notaritele ühtse nõuetekohase dokumendihoidla rajamist.

2004. aasta alguses oli Eestis ametis 79 notarit. Neist 33 töötab Tallinnas. Kandidaaditeenistuses on notariametit omandamas 11 kandidaati. Täiendavalt on kavas uusi kandidaate juurde võtta augustis toimuval konkursil.

2003. aasta jooksul tehti notarite poolt 662 621 notariaaltoimingut.


Notarite Koda
Aadress: Tatari 25
10116 Tallinn

Tel: +372 617 7900
Faks:+372 617 7901
E-post: koda@notar.ee