Eesti notariaat ja kinnistusraamat positiivsete muutuste teel Printvaate genereeritud: 21.10.19 / 01:14

Notarite Koda ja Justiitsministeerium tähistavad 31. oktoobril 2003 vabakutselise notariaadi ja tugeva kinnistusraamatu taasloomise 10. aastapäeva konverentsiga „Eesti notariaat ja kinnistusraamat positiivsete muutuste teel“, millele järgneb pidulik vastuvõtt Kadrioru lossis.

1. novembril 2003 möödub 10 aastat Riigikogu poolt 17. juunil 1993. aastal vastu võetud notariaadiseaduse jõustumisest, millega pandi alus Mandri-Euroopa õigussüsteemile omase ja õiguslikul järjepidevusel tegutseva vaba ladina tüüpi notariaadi taasloomisele Eesti Vabariigis. 1. detsembril 1993. aastal jõustusid asjaõigusseadus ja kinnistusraamatuseadus, mis lõid õigusliku aluse kohtute kinnistusosakondade tegevusele.

Käesolev konverents on tagasivaade 10 aasta jooksul notariaadi ja kinnistusraamatu arenguks tehtule, et väärtustada nende isikute panust, kelle töö tulemusena võime rääkida toimivatest õiguskindlust tagavatest institutsioonidest. Samas pööratakse tähelepanu ka ühiskonna ootustele notariaadi ning kinnistusraamatu suhtes, et tulevikus nendele nõudmistele paremini vastata.

Konverentsi kavaga saab tutvuda siin.


Notarite Koda
Aadress: Tatari 25
10116 Tallinn

Tel: +372 617 7900
Faks:+372 617 7901
E-post: koda@notar.ee