Notarite Koja uus eestseisus Printvaate genereeritud: 19.11.19 / 20:13

Laupäeval, 2.novembril Tallinnas toimunud Notarite Koja üldkoosolek valis uue eestseisuse järgmises koosseisus: esimees Tallinna notar Tiit Sepp, aseesimees Tallinna notar Anne Saaber ning liikmed Tartu notar Tiina Tomberg, Võru notar Inga Anipai ja Tallinna notar Gunnar Savisaar.

Vastavalt notariaadiseadusele valitakse Notarite Koja eestseisus kolmeks aastaks, istungid toimuvad reeglina kord kuus. Eestseisus täidab Notarite Koja koosolekute vahelisel ajal kõiki koja ülesandeid, tagab Notarite Koja põhikirja täitmise ning koosolekute otsuste elluviimise.

Valiti ka uus revisjonikomisjon, mille koosseisu kuuluvad nüüdsest Tallinna notarid Aivar Mesikäpp, Jaan Hargi ja Tartu notar Edgar Grünberg.


Notarite Koda
Aadress: Tatari 25
10116 Tallinn

Tel: +372 617 7900
Faks:+372 617 7901
E-post: koda@notar.ee