Notarid on samuti huvitatud järjekordade lühenemisest Printvaate genereeritud: 21.10.19 / 01:52

Pikad järjekorrad notarite juurde on põhjustanud teenuse vajajate hulgas pahameelt, mida on väljendatud ka läbi meedia. Tänane Päevaleht väidab notari vastuvõtule järjekorrakoha ostnud ühe inimese näite põhjal nagu olekski tegemist notarite poolse altkäemaksu võtmise süsteemiga.

“Inimeste rahulolematus praeguse olukorraga on mõistetav. Me ei pea nii pikki järjekordi ka ise kaugeltki normaalseks ning pahameel on igati õigustatud. Oleme üritanud otsida lahendusi, millest oluliseimaks on uute notarite ametisse nimetamine. Notarite süüdistamine leheveergudel järjekordade tahtlikus tekitamises või koguni altkäemaksude võtmises on täiesti alusetu,” on Notarite Koja eestseisuse esimees Mati Allik veendunud.

Üheks järjekordade pikenemise põhjuseks on tõestamisseaduse jõustumine, mille kohaselt on notari ametitoimingute vormistamine muutunud põhjalikumaks ja seega ka aeganõudvamaks. Samuti on eelkõige Tallinnas hoogustunud korteriomandite seadmine ja tehingud kinnisvaraga.

Just täna toimub notarieksam, mille sooritajad peaksid asuma lähiajal tööle notaritena. Nende inimeste lähikuudel ametisse asumine aitab kindlasti kaasa olukorra normaliseerumisele.

Järjekordade kunstlik tekitamine ei ole notarite huvides. Tõepõhi võib olla aga kuuldusel, et “leidlikud” inimesed situatsiooni omakasupüüdlikult ära kasutavad ilma et notarid sellest teadlikud oleksid.

“Me ei saa hakata trahvima kokkulepitud ajal vastuvõtule mitteilmunuid, küll aga saame tarvitusele võtta meetmeid, et kokkulepitud ajal teenindatakse aja reserveerinud inimest või äraütlemise puhul ootenimekirjas olevat klienti,” tõdeb Allik.

Notarite Koda palub võimalikest juhtumitest, kus notari juurde pääsemiseks tuleb teha täiendavaid kulutusi, koheselt teada anda. Samuti on notaritel palve, et oma reserveeritud aega mittekasutavad inimesed leiaksid võimaluse notaribürood eelnevalt aja vabanemisest teavitada. See oleks praeguses olukorras üheks võimaluseks olukorda leevendada.


Notarite Koda
Aadress: Tatari 25
10116 Tallinn

Tel: +372 617 7900
Faks:+372 617 7901
E-post: koda@notar.ee