Muudatused notarite ametitoimingute tegemisel Printvaate genereeritud: 19.11.19 / 20:48

Uue notariaadiseadus ja tõestamisseaduse jõustumine 1.veebruaril toob kaasa mitmeid olulisi muudatusi, kuigi nende seadustega ei kehtestata täiesti uusi tõestamistoimingute tegemise aluseid ja põhimõtted, vaid korrastatakse ja täiendatakse olemasolevaid. Enim muutub notarite poolt koostatud dokumentide vormistamise ja väljastamise ning osade toimingute puhul dokumendi kirjaliku tõlke lisamise kord. Samuti täpsustatakse koos tõestamisseadusega jõustuva rakendusseadusega erinevates seadustes tõestamistoimingute vorme määratlevat terminoloogiat.

Notariaalse tõestamise vormi kasutatakse nagu seni peamiselt tehingute ja tahteavalduste, nagu näiteks lepingute, volikirjade, testamentide, ja nõusolekute tõestamisel. Selle tulemuseks on notari poolt koostatud dokument, mida seaduses nimetatakse notariaalaktiks. Täiesti erinevalt senisest on uues seaduses reguleeritud notariaalselt tõestatud dokumentide väljastamine. Nimelt ei saa toimingus osalejad alates 1. veebruarist enam notarite poolt tõestatud tehingutest ja tahteavaldustest notariaalaktide originaaleksemplare, vaid ainult algärakirju või algväljavõtteid, mis tsiviilkäibes asendavad originaale.

Notariaalset kinnitamist kasutatakse lihtsamate asjaolude, nagu näiteks allkirjade, allkirjanäidiste ja ärakirjade õigsuse tõendamiseks notariaalmärke vormis ning erinevalt notariaalsest tõestamisest väljastatakse notariaalmärkega varustatud dokumendid toimingu taotlejatele ning nende dokumentide ärakirju notaribüroos ei säilitata.

Tõlkimisega seotud muudatused on seotud eelkõige testamentide ja pärimislepingute tõestamisega ning tõlkide kaasamisega. Tõestamisseaduse § 33 kohaselt kohaselt tuleb eesti keelt piisavalt mitte-valdavatel isikute testamentide ja pärimislepingute tõestamisel lisada eestikeelsele notariaalaktile kirjalik tõlge. Lisaks notaritasule tuleb sellisel juhul tasuda ka kirjaliku tõlke koostamise eest.
Teiste tehingute tõestamisel on võimalik notariaalakti suuline tõlkimine kas vastavat keelt valdava notari või kaasatud tõlgi poolt ning kirjalik tõlge lisatakse ainult keelt mittevaldava osaleja nõudel. Eesti keelt mittevaldavad isikud võivad valida endale sobiva tõlgi, kuid arvestada tuleb, et tõlgina kaasatava isiku suhtes on seadusega kehtestatud mitmeid piiranguid, mille mittejärgimine võib kaasa tuua nii tõlke kui ka tehingu tõestamise kehtetuse. Nii näiteks ei või tõlgina kaasata toimingus osalejat, tema abikaasat, otsejoones sugulasi ja muid lähedalt seotud isikuid.
Tõestamisseaduse jõustumisega kaasneb ka mitmeid teisi muudatusi, mille kohta saab täpsemat informatsiooni notaribüroodest.


Notarite Koda
Aadress: Tatari 25
10116 Tallinn

Tel: +372 617 7900
Faks:+372 617 7901
E-post: koda@notar.ee