Eestis on kinnisvaratehingud jätkuvalt maailma soodsamate seas Printvaate genereeritud: 10.12.18 / 02:38

Kui Maailmapanga värske Doing Business 2019 raporti kohaselt on Eesti majanduskeskkond tervikuna võrreldes varasemate aastatega pisut halvenenud, siis kinnisvaratehingud on Eestis jätkuvalt ühed soodsaimad ning lihtsaimad maailmas. Raport, mis võtab arvesse nii kinnisvaratehingute ajalist kui ka rahalist kulu, paigutab Eesti 6-ndale kohale.

Notarite Koda
Aadress: Tatari 25
10116 Tallinn

Tel: +372 617 7900
Faks:+372 617 7901
E-post: koda@notar.ee