Toimub Notarite Koja aastakoosolek Printvaate genereeritud: 22.09.19 / 01:06

28. märtsil toimub Reval Hotell Olümpia konverentsikeskuses Notarite Koja aastakoosolek.

Koosoleku päevakorras on Notarite Koja esimehe Tiit Sepa ettekanne, 2008. aasta eelarve ning eelmise aasta majandusaasta aruande kinnitamine. Koosolekul arutatakse notarite tegevust rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seadusest tulenevate üleannete täitmisel ning osutatavate teenuste arendamisega seotud küsimusi. Koosolekul esineb sõnavõtuga Justiitsministeeriumi õigusloome ja arenduse talituse juhataja Viljar Peep.

2008. aasta märtsikuu seisuga on Eestis ametis 100 notarit. 2007. aastal asus ametisse 6 uut notarit, neist kaks Tallinna, 2 Tartusse, 1 Viljandisse ja 1 Pärnusse. Samuti tegutses eelmisel aastal kaks teenuse kättesaadavuse parandamiseks avatud notari asendaja bürood – Kuressaares ja Tartus. Kandidaaditeenistuses on notariametit omandamas 29 kandidaati.

2007. aastal lühenesid tunduvalt notarite ametitoimingute tegemise ooteajad. Käesoleva aasta veebruaris läbiviidud ooteaegade küsitluse tulemustest nähtub, et Tallinnas on kinnisvaratehingute keskmiseks ooteaja pikkuseks paar päeva, mujal Eestis kuni üks nädal. Äriühinguid on võimalik asutada ühepäevase ooteajaga.

2007. aasta jooksul tegid notarid kokku 578 515 ametitoimingut. Toimingute koguarv langes eelmisel aastal tunduvalt – 2006. aastal oli toimingute koguarv 739 718 ametitoimingut.

2008. aastal on Notarite Kojal kavas jätkata töö efektiivsemaks muutmiseks vajalike infotehnoloogiliste lahenduste arendamist, milles ollakse juba mõnda aega Euroopa kolleegide hulgas esireas. Samuti on plaanis aktiivselt osaleda notarite tegevust puudutavate õigusaktide kaasajastamisel ning teha koostööd õigusteadlastega õiguse rakendamisel tekkinud küsimuste analüüsimisel.


Notarite Koda
Aadress: Tatari 25
10116 Tallinn

Tel: +372 617 7900
Faks:+372 617 7901
E-post: koda@notar.ee