Ilmub raamat Eesti notariaadi ajaloost Printvaate genereeritud: 20.11.19 / 09:26

Oktoobris ilmub kirjastuselt Juura raamat Eesti notariaadi ajaloost, mille autor on vaheda sule poolest tuntud ajaloolane Riigikogu liige Lauri Vahtre. Raamat kujutab endast põnevat pilguheitu Eesti notariaadi tegemistesse perioodil 1918-2003.

„Pidada notariametit igavaks, see on umbes sama ekslik, kui pidada matemaatikat kuivaks. Mõlemas on loomingulisust kaugelt rohkem, kui arvatakse,” märkis Lauri Vahtre. „Lisaks peegeldab notariaadi ajalugu kõiki nn suure ajaloo keerdkäike ning mullistusi, nagu seda teeb iga olulise institutsiooni ajalugu. Niisiis pole see raamat mõeldud sugugi ainult notareile, vaid ka laiemale huvilisteringile.”
Puudutatud ajavahemik on valitud seetõttu, et 1918. aastal sai alguse iseseisev Eesti riik ning samuti alustas tegevust iseseisev notariaat, mis nõukogude perioodil asendati riikliku notariaadiga. 2003. aastal tähistas taasiseseisvunud Eesti notariaat oma 10. sünnipäeva.
Nagu autor eessõnas mainib, ei olnud käsitluse lõppu ajaliselt lähemale tuua otstarbekas, kuna ajalugu ei ole võimalik nii lähedalt vaadelda. Küll aga on raamatu lõpus personaalia, mis sisaldab andmeid kõigi kuni viimase ajani ametisse nimetud Eesti notarite kohta.
Tegemist on Notarite Koja poolt tellitud Eesti notariaati puudutava esimese põhjalikuma ajalookäsitlusega, mida lugedes saab hea ülevaate institutsiooni olemusest ja arengutest erinevatel ajaperioodidel.
Raamatu tellijaks oli Notarite Koda ja see on kättesaadav kirjastuses Juura (tel 6418 519, juura@juura.com, Pärnu mnt 67 a, Tallinn) ja raamatukauplustes (vt www.juura.com, üldinfo).


Notarite Koda
Aadress: Tatari 25
10116 Tallinn

Tel: +372 617 7900
Faks:+372 617 7901
E-post: koda@notar.ee