Justiitsminister nimetas ametisse uue notari Võrumaale Printvaate genereeritud: 20.11.19 / 08:22

25. aprillil toimus Justiitsministeeriumis uue Võru notari Triin Teini pidulik ametisse nimetamine.

Notarikandidaadina oli Triin Tein väljaõppel 2006. aasta novembrist kuni 2008. aasta septembrini, mil sooritas edukalt notarieksami ja jätkas seejärel töötamist Notarite Koja juures. Triin Tein on asendanud korduvalt mitmete erinevate tööpiirkondade notareid nende ametist eemalviibimise ajal ning töötanud pikemat aega notari asendajana Võrus.

Värskelt ametisse nimetatud notari büroo asub Võrus, Lembitu tänav 2 A büroohoones.

Peale Triin Teini ametissenimetamist töötab Eestis kokku 98 notarit. Võrumaal on 2 notarit, varasemalt töötab samas maakonnas notarina Inga Anipai.


Notarite Koda
Aadress: Tatari 25
10116 Tallinn

Tel: +372 617 7900
Faks:+372 617 7901
E-post: koda@notar.ee