Abieluvararegistri kannete tegemine on oluliselt kiirenenud Printvaate genereeritud: 21.09.19 / 07:45

Alates selle aasta märtsist teevad notarid kandeid otse abieluvararegistrisse, mille tõttu on kannete tegemine muutunud oluliselt kiiremaks. Kui enne tehti kandeid kuni ühe kuu jooksul, siis nüüd tehakse kanne reeglina ühe tööpäevaga. Alates märtsist peab abieluvararegistrit Notarite Koda.

Abieluvararegistri eesmärk on anda infot abikaasadevaheliste varasuhete ning sellest tulenevate õiguste ja kohustuste kohta. Kui abieluvararegistris puuduvad andmed abikaasade kohta, siis eeldatakse, et abikaasade varalistele suhetele kohaldatakse varaühisuse varasuhet.

Igaüks võib abieluvararegistri registrikaardile kantud andmetega tutvuda ja saada nendest väljatrükke. Registrikaardi andmetega saab tutvuda veebilehel https://abieluvararegister.rik.ee/. Andmetega tutvumiseks tuleb end identifitseerida ID-kaardi või mobiil-ID abil. Andmetega tutvumine veebilehel on tasuta.

Samuti saab abieluvararegistrisse kantud andmetega ja dokumentidega tutvuda notaribüroos. Registrikaardi andmete väljatrüki kinnitamise ja väljastamise eest tuleb tasuda notari tasu 3,84 või 5,76 eurot sõltuvalt sellest, kas andmete väljatrükki soovitakse saada paberil või digitaalselt.

Abieluvararegistri kohta leiab lisainfot meie veebilehelt, link https://www.notar.ee/32160.

Abikaasade varasuhete liikide kohta saab lähemalt lugeda järgmisest artiklist, link https://www.notar.ee/21715.


Notarite Koda
Aadress: Tatari 25
10116 Tallinn

Tel: +372 617 7900
Faks:+372 617 7901
E-post: koda@notar.ee