Eesnimi Oksana
Perekonnanimi Bauer-Karle
Asukoht Narva
Aadress Aleksander Pu¹kini 19; 20309
Telefon 35 75 150
Faks -
Elektronpost oksana.bauer@notar.ee
Koduleht
Lahtiolekuajad E,K 12:00–17:00;
T,N,R 09:00–14:00
AMETITOIMINGUTELE LISAKS
PAKUTAVAD AMETITEENUSED

Õigusnõustamine väljaspool ametitoimingut

Dokumendi tõlke õigsuse kinnitamine

Avalduse ja teate edastamine ning tõendi väljaandmine sellise edastamise toimumise või selle võimatuse kohta


Notarite Koda
Aadress: Tatari 25
10116 Tallinn

Tel: +372 617 7900
Faks:+372 617 7901
E-post: koda@notar.ee