Eesnimi Triin
Perekonnanimi Tein
Asukoht Võru
Aadress Lembitu 2A; 65608
Telefon 782 8185, 512 8185
Faks 782 8184
Elektronpost triin.tein@notar.ee; info@vorunotar.ee
Koduleht
Lahtiolekuajad ETNR 9.00-16.00
K 12.00-17.00
AMETITOIMINGUTELE LISAKS
PAKUTAVAD AMETITEENUSED

Õigusnõustamine väljaspool ametitoimingut

Maksundus- ja välismaa õiguse alane nõustamine

Dokumendi tõlke õigsuse kinnitamine

Enampakkumise, hääletamise, loosimise ja liisuheitmise läbiviimine ning tulemuste tõestamine

Avalduse ja teate edastamine ning tõendi väljaandmine sellise edastamise toimumise või selle võimatuse kohta

Raha (välja arvatud sularaha), väärtpaberite, dokumentide ja muude esemete hoiule võtmine

Vannutamine ja vande all antava tunnistuse tõestamine

Tegutsemine vahekohtunikuna

Lepitamine vastavalt lepitusseadusele


Notarite Koda
Aadress: Tatari 25
10116 Tallinn

Tel: +372 617 7900
Faks:+372 617 7901
E-post: koda@notar.ee