Eesnimi Katri
Perekonnanimi Kutsar
Asukoht Valga
Aadress Vabaduse 26 (II korrus), 68204; Otepääl Lipuväljak 13, 67405
Telefon 767 9025, 516 6110
Faks 767 9024
Elektronpost info@valganotar.ee
Koduleht
Lahtiolekuajad E 14.00-17.00
TKNR 9.00-14.00

Otepääl
E 9.00-13.00
AMETITOIMINGUTELE LISAKS
PAKUTAVAD AMETITEENUSED

Õigusnõustamine väljaspool ametitoimingut

Enampakkumise, hääletamise, loosimise ja liisuheitmise läbiviimine ning tulemuste tõestamine

Avalduse ja teate edastamine ning tõendi väljaandmine sellise edastamise toimumise või selle võimatuse kohta

Raha (välja arvatud sularaha), väärtpaberite, dokumentide ja muude esemete hoiule võtmine

Vannutamine ja vande all antava tunnistuse tõestamine

Lepitamine vastavalt lepitusseadusele


Notarite Koda
Aadress: Tatari 25
10116 Tallinn

Tel: +372 617 7900
Faks:+372 617 7901
E-post: koda@notar.ee