Eesnimi Ere
Perekonnanimi Kürsa
Asukoht Põlva
Aadress Kesk tn 6, 63308
Telefon 799 8065
Faks 799 8066
Elektronpost ere.kyrsa@notar.ee
Koduleht
Lahtiolekuajad ETN 9.00-14.00
K 12.00-17.00
R 8.30-13.30
AMETITOIMINGUTELE LISAKS
PAKUTAVAD AMETITEENUSED

Õigusnõustamine väljaspool ametitoimingut

Maksundus- ja välismaa õiguse alane nõustamine

Enampakkumise, hääletamise, loosimise ja liisuheitmise läbiviimine ning tulemuste tõestamine

Avalduse ja teate edastamine ning tõendi väljaandmine sellise edastamise toimumise või selle võimatuse kohta

Raha (välja arvatud sularaha), väärtpaberite, dokumentide ja muude esemete hoiule võtmine

Vannutamine ja vande all antava tunnistuse tõestamine

Lepitamine vastavalt lepitusseadusele


Notarite Koda
Aadress: Tatari 25
10116 Tallinn

Tel: +372 617 7900
Faks:+372 617 7901
E-post: koda@notar.ee