Eesnimi Marika
Perekonnanimi Leis
Asukoht Kuressaare
Aadress Tallinna tn 16, 93819
Telefon 452 4765, 53 32 2072
Faks 452 4766
Elektronpost marika.leis@notar.ee
Koduleht
Lahtiolekuajad E 12.00-17.00
TKNR 9.00-14.00
AMETITOIMINGUTELE LISAKS
PAKUTAVAD AMETITEENUSED

Õigusnõustamine väljaspool ametitoimingut

Dokumendi tõlke õigsuse kinnitamine

Enampakkumise, hääletamise, loosimise ja liisuheitmise läbiviimine ning tulemuste tõestamine

Avalduse ja teate edastamine ning tõendi väljaandmine sellise edastamise toimumise või selle võimatuse kohta

Raha (välja arvatud sularaha), väärtpaberite, dokumentide ja muude esemete hoiule võtmine

Vannutamine ja vande all antava tunnistuse tõestamine


Notarite Koda
Aadress: Tatari 25
10116 Tallinn

Tel: +372 617 7900
Faks:+372 617 7901
E-post: koda@notar.ee