Eesnimi Andrei
Perekonnanimi Lõssenko
Asukoht Jõhvi
Aadress Rakvere tn 5 A, Jõhvi linn, Jõhvi vald, Ida-Virumaa 41531
Telefon 335 6210
Faks 335 6211
Elektronpost johvinotar@hot.ee
Koduleht
Lahtiolekuajad E 12.00-17.00
TKNR 9.00-14.00
AMETITOIMINGUTELE LISAKS
PAKUTAVAD AMETITEENUSED

Õigusnõustamine väljaspool ametitoimingut

Dokumendi tõlke õigsuse kinnitamine

Avalduse ja teate edastamine ning tõendi väljaandmine sellise edastamise toimumise või selle võimatuse kohta

Raha (välja arvatud sularaha), väärtpaberite, dokumentide ja muude esemete hoiule võtmine

Vannutamine ja vande all antava tunnistuse tõestamine

Tegutsemine vahekohtunikuna

Lepitamine vastavalt lepitusseadusele

Äriseadustiku §-s 63 (1) nimetatud kontaktisiku teenuse osutamine


Notarite Koda
Aadress: Tatari 25
10116 Tallinn

Tel: +372 617 7900
Faks:+372 617 7901
E-post: koda@notar.ee