Eesnimi Heli
Perekonnanimi Mõttus
Asukoht Tallinn
Aadress Estonia pst 15, 10141
Telefon 610 3930; GSM 53 359 915
Faks 610 3934
Elektronpost heli.mottus@notar.ee
Koduleht
Lahtiolekuajad EK 13.00-18.00
TNR 9.00-14.00

AMETITOIMINGUTELE LISAKS
PAKUTAVAD AMETITEENUSED

Õigusnõustamine väljaspool ametitoimingut

Avalduse ja teate edastamine ning tõendi väljaandmine sellise edastamise toimumise või selle võimatuse kohta

Raha (välja arvatud sularaha), väärtpaberite, dokumentide ja muude esemete hoiule võtmine


Notarite Koda
Aadress: Tatari 25
10116 Tallinn

Tel: +372 617 7900
Faks:+372 617 7901
E-post: koda@notar.ee