Eesnimi Anu
Perekonnanimi Nool
Asukoht Paide
Aadress Tallinna tn 18, 72711
Telefon 385 2052, 5681 5818
Faks -
Elektronpost anu.nool@notar.ee
Koduleht
Lahtiolekuajad E 12.00-17.00
TKNR 9.00-14.00
AMETITOIMINGUTELE LISAKS
PAKUTAVAD AMETITEENUSED

Õigusnõustamine väljaspool ametitoimingut

Avalduse ja teate edastamine ning tõendi väljaandmine sellise edastamise toimumise või selle võimatuse kohta


Notarite Koda
Aadress: Tatari 25
10116 Tallinn

Tel: +372 617 7900
Faks:+372 617 7901
E-post: koda@notar.ee