Eesnimi Evi
Perekonnanimi Paberit
Asukoht Tallinn
Aadress Kreutzwaldi tn 24, 10147
Telefon 648 4841, 506 7812
Faks 641 0516
Elektronpost evi.paberit@notar.ee
Koduleht www.paberit.ee
Lahtiolekuajad EN 12.00-17.00
TKR 9.00-14.00

AMETITOIMINGUTELE LISAKS
PAKUTAVAD AMETITEENUSED

Õigusnõustamine väljaspool ametitoimingut

Dokumendi tõlke õigsuse kinnitamine

Enampakkumise, hääletamise, loosimise ja liisuheitmise läbiviimine ning tulemuste tõestamine

Avalduse ja teate edastamine ning tõendi väljaandmine sellise edastamise toimumise või selle võimatuse kohta

Raha (välja arvatud sularaha), väärtpaberite, dokumentide ja muude esemete hoiule võtmine

Vannutamine ja vande all antava tunnistuse tõestamine

Tegutsemine vahekohtunikuna

Lepitamine vastavalt lepitusseadusele


Notarite Koda
Aadress: Tatari 25
10116 Tallinn

Tel: +372 617 7900
Faks:+372 617 7901
E-post: koda@notar.ee