Eesnimi Kairi
Perekonnanimi Aarik
Asukoht Tartu
Aadress Turu 2, (Tasku keskuse 6. korrus), 51004; Kesk 32, Elva (I korrusel)
Telefon üldtelefon 731 2230, Tasku notaribüroo pärimisasjad (testamendid, pärimismenetlused) telefon 731 2232 (tööpäevadel 9.00-14.00)
Faks 731 2231
Elektronpost info@tartunotar.ee; parimine@tartunotar.ee
Koduleht www.tartunotar.ee
Lahtiolekuajad Tartus E-R 9.00-17.00; Elvas K 9.00-16.00


AMETITOIMINGUTELE LISAKS
PAKUTAVAD AMETITEENUSED

Õigusnõustamine väljaspool ametitoimingut

Enampakkumise, hääletamise, loosimise ja liisuheitmise läbiviimine ning tulemuste tõestamine

Avalduse ja teate edastamine ning tõendi väljaandmine sellise edastamise toimumise või selle võimatuse kohta

Raha (välja arvatud sularaha), väärtpaberite, dokumentide ja muude esemete hoiule võtmine

Vannutamine ja vande all antava tunnistuse tõestamine

Tegutsemine vahekohtunikuna

Lepitamine vastavalt lepitusseadusele


Notarite Koda
Aadress: Tatari 25
10116 Tallinn

Tel: +372 617 7900
Faks:+372 617 7901
E-post: koda@notar.ee