Eesnimi Kaia
Perekonnanimi Krüger
Asukoht Pärnu
Aadress Ringi tn 1, 80010
Telefon 447 7960; 54 88 89 61
Faks 447 7962
Elektronpost kaia.kryger@notar.ee; info@parnunotar.ee
Koduleht www.parnunotar.ee
Lahtiolekuajad E-N 9.00 - 17.00
R 9.00 - 15.00
AMETITOIMINGUTELE LISAKS
PAKUTAVAD AMETITEENUSED

Õigusnõustamine väljaspool ametitoimingut

Enampakkumise, hääletamise, loosimise ja liisuheitmise läbiviimine ning tulemuste tõestamine

Avalduse ja teate edastamine ning tõendi väljaandmine sellise edastamise toimumise või selle võimatuse kohta

Raha (välja arvatud sularaha), väärtpaberite, dokumentide ja muude esemete hoiule võtmine

Vannutamine ja vande all antava tunnistuse tõestamine

Lepitamine vastavalt lepitusseadusele


Notarite Koda
Aadress: Tatari 25
10116 Tallinn

Tel: +372 617 7900
Faks:+372 617 7901
E-post: koda@notar.ee