Eesnimi Kersti
Perekonnanimi Kulla
Asukoht Viljandi
Aadress Tartu tn 8A, 71020
Telefon 435 0561, 5664 7511
Faks 435 0562
Elektronpost info@notarkulla.ee; kersti.kulla@notar.ee
Koduleht www.notarkulla.ee
Lahtiolekuajad E-N 9-17
R 9-16
AMETITOIMINGUTELE LISAKS
PAKUTAVAD AMETITEENUSED

Õigusnõustamine väljaspool ametitoimingut

Dokumendi tõlke õigsuse kinnitamine

Enampakkumise, hääletamise, loosimise ja liisuheitmise läbiviimine ning tulemuste tõestamine

Avalduse ja teate edastamine ning tõendi väljaandmine sellise edastamise toimumise või selle võimatuse kohta

Raha (välja arvatud sularaha), väärtpaberite, dokumentide ja muude esemete hoiule võtmine

Vannutamine ja vande all antava tunnistuse tõestamine

Tegutsemine vahekohtunikuna

Lepitamine vastavalt lepitusseadusele


Notarite Koda
Aadress: Tatari 25
10116 Tallinn

Tel: +372 617 7900
Faks:+372 617 7901
E-post: koda@notar.ee