Keelevahetuse vaikeväärtus

Avaleht » Notarite Koda » Uudised » Notarikandidaatideks taotlejate konkurss

Notarikandidaatideks taotlejate konkurss

Konkursi kirjalik osa toimub 21. septembril 2022.

 

Oled sobiv kandidaat, kui Sul on

  • akadeemiline juriidiline kõrgharidus (MA) õigusteaduses või sellega võrdsustatud haridus;
  • väga hea suuline ja kirjalik väljendusoskus eesti keeles;
  • kõrged eetilised ja kõlbelised omadused ning vastad notariaadiseadusega notarile kehtestatud nõuetele.

Suurepärane, kui Sind inspireerib

  • vastutusrikas, arendav ja rohkelt väljakutseid pakkuv töö;
  • pidev enesetäiendamine ning kursisolek õigusvaldkonna arengutega;
  • suhtlemine erinevate inimestega ja nende nõustamine;
  • töötamine kaasaegseid infotehnoloogilisi võimalusi pakkuvas töökeskkonnas.

Kui leiad, et soovid kandideerida ja end proovile panna,

siis ootame Sinu avaldust koos lisadokumentidega 1. septembriks 2022 Notarite Koja e-posti aadressile koda@notar.ee või postiga aadressile Tatari 25, Tallinn.

 

Avaldusele lisa:

  • isikut ja kodakondsust tõendava dokumendi koopia;
  • haridust tõendava dokumendi ja akadeemilise õiendi või hinnetelehe koopia;
  • notarikandidaadiks taotleja ankeet (paberkandjal või digitaalselt allkirjastatuna).

Notarikandidaadiks taotleja ankeedi saad avada siit: Notarikandidaadiks taotleja ankeet (PDF)

 

Lisainfot konkursi ja notariks saamise kohta leiad veebilehelt https://www.notar.ee/et/notarid/saamine .

 

Notariks ja notari asendajaks saamise korraga saab tutvuda veebilehel https://www.notar.ee/et/notarite-koda/juhendid-aktid-ja-eetikakoodeks .

 

Täiendav info

Notarite Kojast, e-post koda@notar.ee , tel 617 7900.

 

 

 

Püsi kursis!

Facebook
Jälgi Notarite Koda Facebookis

Ajakiri Notar Bene

Notar Bene Notarite ja Notarite Koja tegemisi kajastav ajakiri Notar Bene