Keelevahetuse vaikeväärtus

Avaleht » Notarite Koda » Uudised » Notarite Koda kuulutas välja notarikandidaatide konkursi

Notarite Koda kuulutas välja notarikandidaatide konkursi

Notarite Koda kuulutas välja konkursi, millega otsitakse kolme notarikandidaati. Avaldusi võtab koda vastu 1. septembrini 2022.

 

„Konkursi eesmärk on leida kolm tublit notarikandidaati, kes aitaks tagada notarite järelkasvu,“ ütles Notarite Koja esimees Merle Saar-Johanson. „Teenistusse võetud notarikandidaadid läbivad põhjaliku väljaõppe, mille käigus omandavad nad notariameti pidamiseks vajalikud teoreetilised teadmised, praktilised oskused ja kutse-eetika alused.“

Esimehe sõnul saavad tulevased notarid osa notariameti tehnoloogilisest arengust, nagu näiteks 2020. aasta kevadel käivitunud tehingute kaugtõestamine. „Eelmisel aastal tehti kõigist notarite tõestatud tehingutest 32 315 ehk ligi 22% kaugtõestamisega. Tänavu tehti esimesel poolaastal kaugtõestamise teel juba üle 30% tehingutest. Seega on kaugtõestamine end hästi õigustanud,“ lisas Saar-Johanson.

Notarikandidaatide konkursil osalejal peab olema magistrikraad õigusteaduses või sellega võrdsustatud haridus, väga hea suuline ja kirjalik väljendusoskus eesti keeles, kõrged eetilised ja kõlbelised omadused ning ta peab vastama notariaadiseadusega notarile kehtestatud nõuetele.

Konkursil valitud kandidaadid alustavad Notarite Koja korraldatud kandidaaditeenistust ehk väljaõpet, mille käigus toimub praktika notaribüroodes, omandamaks notari tööks vajalikke teadmisi ja oskusi, sealhulgas ametiga seotud erinevate elektrooniliste süsteemide kasutamiseks. Samuti avaneb väljaõppe ajal võimalus koostada õiguslikke arvamusi ja analüüse ning täita muid Notarite Koja ülesandeid.

Notarikandidaadi väljaõpe kestab kaks aastat, mida Notarite Koda võib lühendada.

Notari nimetab ametisse kindlasse tööpiirkonda justiitsminister. Notari tööpiirkonnaks on maakond. Notar nimetatakse ametisse eluaegselt. Pärast pensioniea saabumist võidakse ametisolekut pikendada kuni 10 aastat.

Eestis töötab praegu 88 notarit. Notarid töötavad kõigis maakonnakeskustes ning lisaks Narvas, Sillamäel, Räpinas, Otepääl, Sauel ja Elvas, mis teeb notariteenuse kättesaadavaks üle Eesti.

 

Püsi kursis!

Facebook
Jälgi Notarite Koda Facebookis
Notar Bene
Notarite ja Notarite Koja tegemisi kajastav ajakiri Notar Bene