Keelevahetuse vaikeväärtus

Lorem ipsum

e-Notar iseteenindus

  • Lepinguga tutvumine enne tehingut
  • Tehingu algatamine ja tehingu andmete sisestamine
  • Ülevaade kõigist tehingutest
  • Notari valimine ja tehinguaja broneerimine
SISENE ISETEENINDUSSE Millist veebilehitsejat valida iseteenindusse sisenemisel?

Kaugtõestuse abil on peatselt võimalik notariaalseid toiminguid sooritada ka välisriigist

Notarite Koja esimees Merle Saar-Johanson: Notarite roll on tagada õiguskindlus, ka digiajastul

Muudatused ametlike tõlgete kinnitamisel

Notari ametist

Lorem ipsum

Eestis on 15 notari tööpiirkonda, kus 2020. aasta veebruari seisuga töötab kokku 89 notarit.

Notar on avalik-õigusliku ameti kandja, sõltumatu ametiisik, kellele riik on delegeerinud õigussuhete turvalisuse tagamise ja õigusvaidluste ennetamise...

Uudised

04.02.2020 - 14:54

Uue e-Notar 3 platvormiga rakenduvad uued võimalused, mis lihtsustavad notariga suhtlemist ning võimaldavad teatud toimingute tegemist ka välisriigist.

Uues E-notar 3 iseteenindusportaalis on senisest mugavamalt võimalik broneerida notari aega ning vahetada notariga toiminguks vajalikke dokumente ja andmeid. Kõige murrangulisem uuendus...

 

Facebook

Püsi kursis!

Facebook
Jälgi Notarite Koda Facebookis
Notar Bene
Notarite ja Notarite Koja tegemisi kajastav ajakiri Notar Bene