Notariaalsete dokumentide vaatamine riigiportaalis eesti.ee Printvaate genereeritud: 21.07.19 / 11:32

Oma notariaalsete dokumentide ärakirjade vaatamiseks, e-posti teel edastamiseks või neile juurdepääsuõiguse andmiseks tuleb siseneda Eesti riigiportaali aadressil www.eesti.ee ID-kaarti või Mobiil-IDd kasutades
(link: Minu notariaalsed dokumendid).

Nii eraisikul kui ka ettevõtte või asutuse esindajal on võimalik vaadata kõiki endaga seotud notariaalseid dokumente (eelkõige lepinguid, volikirju ja avaldusi), mis on tõestatud Eesti notari poolt alates 23. novembrist 2009.

Notar valmistab pärast tehingu tõestamist lisaks paberkandjal olevale dokumendile (või selle asemel) digitaalse ärakirja ja muudab selle riigiportaalis nähtavaks. Ettevõtte või asutuse esindaja pääseb dokumentidele ligi juhul, kui ettevõttele või asutusele on loodud konto riigiportaalis ning esindajale on antud vastavad õigused ja volitused.

Ettevõtjana või asutuse kasutajana tuleb enne e-teenuse kasutamist valida ekraani ülal paremal asuvast rippmenüüst "Roll" endale vastav töö- või ametikoht. Kui soovitud ettevõtet või asutust rollivalikus ei ole (näiteks ettevõtte B-kaardil märgitud erisuse tõttu), palume edasiste juhiste saamiseks ühendust võtta riigiportaali kasutajatoega meiliaadressil help@ria.ee.Notarite Koda
Aadress: Tatari 25
10116 Tallinn

Tel: +372 617 7900
Faks:+372 617 7901
E-post: koda@notar.ee