Language Switcher Fallback

Главная » Нотариусы » Действующие нотариусы

Действующие нотариусы

01.08.2018

Eestis on 15 notari tööpiirkonda, kus 2020. aasta jaanuari seisuga töötab kokku 89 notarit. Notaril võib olla oma büroo, samuti võib mitu notarit olla koondunud ühte suuremasse büroosse.

Notar on avalik-õigusliku ameti kandja, sõltumatu ametiisik, kellele riik on delegeerinud õigussuhete turvalisuse tagamise ja õigusvaidluste ennetamise ülesande. Kõik notarid on kohustatud pakkuma kõiki ametitoiminguid, mille kohta saab lisainfot siit: Notari ametitoimingud.

Lisaks võivad notarid osutada ametiteenuseid, mille kohta saab täpsemat infot siit: Notari ametiteenused.

Infot notarite suhtluskeelte kohta saab Euroopa notarite andmebaasist, link https://notaries-directory.eu/.

Infot ametist lahkunud notarite ja nende arhiivide kohta leiate siit Ametist lahkunud notarid ja nende arhiivide asukohad.

Aivar Mesikäpp

  TallinnTallinnTallinn   Estonian, English, Russianeesti, inglise, veneэстонский, aнглийский, русский