Language Switcher Fallback

Главная » Регистры » Dokumendiregister

Dokumendiregister

01.08.2018

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Например: 20.04.2024
Например: 20.04.2024
Например: 20.04.2024
Например: 20.04.2024
Например: 20.04.2024
Например: 20.04.2024
Kuupäev Documendi pealkiri Saatja / saaja Juurdepääsu piirang Failid
18.04.2024 - 16:08 RIHAKEse paigaldamine asutusele Riigi Infosüsteemide Amet Иконка PDF RIHAKese kasutusele võtmine.pdf
16.04.2024 - 15:51 Eelnõu „Sotsiaalministri ning tervise- ja tööministri määruste muutmine töövõimetuse ennetamise rakendamiseks“ kohta arvamuse avaldamine NK/Sotsiaalministeerium Иконка документа Microsoft Office Eelnõu „Sotsiaalministri ning tervise- ja tööministri määruste muutmine töövõimetuse ennetamise rakendamiseks“ kohta arvamuse avaldamine.doc
15.04.2024 - 15:04 Dokumendi nõue Pärnu Linnavalitsus
15.04.2024 - 12:19 Hooneühistu liikmete nimekirjas kannete tegemisest Tartu Maakohtu registriosakond Иконка PDF Hooneühistu liikmete nimekirjas kannete tegemisest .pdf
15.04.2024 - 11:45 Vastus järelepärimisele NK/Advokaadibüroo Walless OÜ
12.04.2024 - 09:41 Vabariigi Valitsuse 9. detsembri 2022. a määruse nr 121 „Võrgu- ja infosüsteemide küberturvalisuse nõuded“ muutmise eelnõu kohta arvamuse avaldamine NK/Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium Иконка документа Microsoft Office Vabariigi Valitsuse 9. detsembri 2022. a määruse nr 121 muutmise eelnõu kohta arvamuse avaldamine.doc
11.04.2024 - 10:12 Sotsiaalministri ning tervise- ja tööministri määruste muutmine töövõimetuse ennetamise rakendamiseks Sotsiaalministeerium Иконка PDF Sotsiaalministri ning tervise- ja tööministri määruste muutmine töövõimetuse ennetamise rakendamiseks.pdf
10.04.2024 - 11:05 Teavitus Tallinna Vangla Иконка PDF 6-3_nr 27 Teavitus.pdf
09.04.2024 - 15:44 Teabenõue, A.M. Advokaadibüroo Wallness
03.04.2024 - 11:16 Hooneühistu liikmete nimekirjas kannete tegemisest Notarite Koda/Justiitsministeerium Иконка документа Microsoft Office Hooneühistu liikmete nimekirjas kannete tegemisest.doc

Страницы

Поддерживайте связь!

Facebook
Следуйте за Нотариальной палатой в Facebookis
Notar Bene
Журнал, посвященный деятельности нотариусов и нотариальной палаты Notar Bene