Language Switcher Fallback

Главная » Регистры » Dokumendiregister

Dokumendiregister

01.08.2018

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Например: 26.09.2023
Например: 26.09.2023
Например: 26.09.2023
Например: 26.09.2023
Например: 26.09.2023
Например: 26.09.2023
Kuupäev Documendi pealkiri Saatja / saaja Juurdepääsu piirang Failid
22.09.2023 - 11:57 Vastus pöördumisele Justiitsministeerium
21.09.2023 - 10:14 Pärnu notar Marje Jürioja ametitegevuse pikendamine Justiitsministeerium Иконка PDF Pärnu notar Marje Jürioja ametitegevuse pikendamine.pdf
18.09.2023 - 11:53 Kolmandate riikide kodanikele maatulundusmaa kinnisasjade võõrandamise tehingute vaidlustamine Regionaal- ja Põllumajandusministeerium Двоичные данные 6-3_nr 53 ReM_Joelahtme_poordumine_JuM_sept2023.asice
14.09.2023 - 11:13 EL direktiivi ettepanek Euroopa piiriüleste ühenduste kohta Justiitsministeerium Иконка PDF 6-1_nr 52 EL direktiiv Euroopa piiriüleste ühenduste kohta.pdf
07.09.2023 - 13:47 Konkursi väljakuulutamine notari ametikoha täitmiseks Justiitsministeerium Иконка PDF Konkursi väljakuulutamine notari ametikoha täitmiseks_0.pdf
04.09.2023 - 14:16 Ettepanekud Euroopa Komisjoni haavatavate täiskasvanute piiriülest kaitset käsitleva uue algatuse kohta Notarite Koda/Justiitsministeerium
04.09.2023 - 14:13 Arvamus Vabariigi Valitsuse määruse eelnõu “Vabariigi Valitsuse määruste muutmine soeses perekonnaseaduse ja sellega seonduvate teiste seaduste muutmisega” kohta Notarite Koda/Siseministeerium
04.09.2023 - 14:13 Arvamus Vabariigi Valitsuse määruse eelnõu “Vabariigi Valitsuse määruste muutmine soeses perekonnaseaduse ja sellega seonduvate teiste seaduste muutmisega” kohta Notarite Koda/Siseministeerium
04.09.2023 - 13:59 Ettepanek konkursi väljakuulutamiseks notari ametikoha täitmiseks Notarite Koda/Justiitsministeerium
11.08.2023 - 13:11 Vabariigi Valitsuse määruste muutmine seoses perekonnaseaduse ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmisega “ Siseministeerium

Страницы

Поддерживайте связь!

Facebook
Следуйте за Нотариальной палатой в Facebookis
Notar Bene
Журнал, посвященный деятельности нотариусов и нотариальной палаты Notar Bene