Language Switcher Fallback

Home » Teabekeskus » Kaugtõestus ja näotuvastus

Kaugtõestus ja näotuvastus

29.01.2020

Kaugtõestuse abil saavad e-residendid ja välismaal elavad eestlased teha teatud notariaalseid toiminguid. Tehingu liigid, mille puhul saab kaugtõestusi läbi  viia on järgmised: abielu sõlmimine, abielu lahutus, pärimismenetluse algatamine, äriühingu ja muu ühingu osamüük, volikirja tõestamine, pärandist loobumine ning äriühingu osa pantimine.

Kaugtõestusega tehingutele saab broneerida aegu iseteeninduse lehelt, valides endale sobiva saatkonna ja märkida taotlusesse soovitud aeg tehingu läbiviimiseks. Vastavalt taotluses sisestatud andmetele pakutakse iseteeninduses aegasid, mis sobivad nii notarile kui ka saatkonnale. Ajavalik kuvatakse iseteeninduses saatkonna ajatsooni järgi. Hetkel saab tehingu taotluse esitamisel valida viie saatkonna hulgast, kus digitõestusega tehingus osaleda (Helsingi, Stockholm, Brüssel, Riia ja London).

Kui sobiv aeg on notariga kokku lepitud, siis iseteenindusse sisse logimisel (ID-kaardi, Mobiili-ID, Smart-ID või E-residendi digi-ID-ga) saab kasutaja tutvuda oma pooleliolevate tehingutega. Kakskümmend neli  tundi enne kaugtõestusega tehingu algust kuvatakse teade „Digitõestusega tehingu algusaeg on lähenemas ning 15 minutit enne tehingu algust saab kasutaja kinnitada, et on digitõestuseks valmis.

Digitõestusega tehingus osalemiseks tuleb minna saatkonda, end seal tuvastada ning kohapeal olevas arvutis iseteenindusse sisse logida.

Peale iseteenindusse sisenemist saab kasutaja vajutada nupule „Kinnitan, et olen kaugtõestuseks valmis“, andes sellega notarile teada, et ta on kaugtõestuseks valmis. Mõningal juhul suunatakse tehingus osalevad osapooled kasutaja Veriff näotuvastuse lehele https://www.veriff.com/ (COM), et verifitseerida ehk tuvastada isikusamasus.

Veriff näotuvastus süsteem laseb tehingu osapoolel sisestada sessiooni keele, ees- ja perekonnanime, riigi kus dokument on välja antud ja kliendil valida dokumendi liigi, mille alusel soovib klient näotuvastust teha. Süsteem laseb kasutajal teha enda näost kaamera abil foto (kui pilt tehtud, saab kasutaja valida, kas soovib teha pildi uuesti või kinnitab oma pildi ja süsteem suunab järgmisesse etappi.). Vastavalt dokumendi liigile, laseb süsteem teha dokumendist ühe või kaks pilti. Seejärel laseb süsteem kliendil  teha enda näost koos dokumendiga pildi ning teatab, et sai andmed kätte ja suunab need verifitseerimisele. Vastavad verifitseeritud andmete info saadetakse notarile tehingusse ning kui isiku tuvastamine õnnestus saab alustada videosilla teel kaugtõestusega tehingu läbiviimist.

Notar algatab videosilla kaudu tehingu läbi viimise ning video salvestub notarile tehingusse. Tehingu osapooled saavad videosilla teel notariga suhelda ja notar tutvustab lepingut.

Kui notar algatab lepingu jagamise tehingu andmete üle vaatamiseks, siis iseteeninduses kuvatakse notari videopildi asemel ekraanile leping ja osapooled saavad tutvuda lepinguga. Peale seda saadab notar selle iseteenindusse osapooltele allkirjastamiseks. Kui kõik osapooled on oma allkirja andnud, siis notar lõpetab kaugtõestusega tehingu ja dokument saadetakse tehingu osapooltele iseteenindusse notariaalsete dokumentide alla.

Püsi kursis!

Facebook
Jälgi Notarite Koda Facebookis
Notar Bene
Notarite ja Notarite Koja tegemisi kajastav ajakiri Notar Bene