Language Switcher Fallback

e-Notary self-service

  • Getting to know the contract before the transaction
  • Initation of transaction and transaction data entry
  • Overview of all deals
  • Choosing a notary and booking business hours
ENTER SELF-SERVICE Which web browser should I use?

Notaribüroodel võimaldatakse jätkata tööd ka rangemate erimeetmete tingimustes

Notariaat rakendab viiruse leviku tõkestamiseks erimeetmeid – kriis võib saada proovikiviks uuele kaugtõestuse teenusele

Pilootprojekt käivitus: kaugtõestusega saab nüüd notariaalseid toiminguid teha Eesti välisesindustest

Notariaadi suurimateks väljakutseteks on rahapesu tõkestamine ning teenuste digitaliseerimine

Introduction

Lorem ipsum

Eestis on 15 notari tööpiirkonda, kus 2020. aasta 1. jaanuari seisuga töötab kokku 89 notarit.

Notar on avalik-õigusliku ameti kandja, sõltumatu ametiisik, kellele riik on delegeerinud õigussuhete turvalisuse tagamise ja õigusvaidluste ennetamise ülesande. Notar on füüsiline isik, kes...

Facebook

Stay in Touch!

Facebook
Jälgi Notarite Koda Facebookis
Notar Bene
A journal covering the activities of the Notaries and the Chamber of Notaries Notar Bene