Keelevahetuse vaikeväärtus

Avaleht » Teabekeskus » Kaugtõestamine

Kaugtõestamine

29.01.2020

Kaugtõestamine on võimalik Eesti välisesindustes Helsingis, Stockholmis, Brüsselis, Riias ja Londonis ning samuti väljaspool välisesindusi. 

Välisesindustes saab kaugtõestamise teel teha tehinguid osaühingu osadega, volikirju, esitada abiellumis- ja lahutamisavaldusi ning pärimisavaldusi. Samuti on võimalik asjaõiguste ja kommertspandi kustutamine ning loovutamine.

Väljaspool välisesindusi on alates 06.04.2020 kaugtõestuse abil võimalik teha kõiki notariaalseid toiminguid, välja arvatud abielu sõlmimise ja lahutamise kinnitamine. 

Kaugtõestamise näol on tegemist võimaluse, mitte kohustusega ning iga notar otsustab, kas ta viib toiminguid läbi kaugtõestuse teel. 

Kaugtõestamise teel toimingu läbiviimisel lisandub notari tasu 24 eurot (koos käibemaksuga). 

Välisesinduses kaugtõestamise toimingu tegemiseks saab selle algatada Notarite Koja iseteenindusportaalis, kuhu saab siseneda Notarite Koja veebilehe kaudu https://www.notar.ee/et, vajutades nupule „SISENE ISETEENINDUSSE“.

Iseteenindusportaalis saab valida endale sobiva välisesinduse ja märkida taotlusesse soovitud aeg tehingu läbiviimiseks. Vastavalt taotluses sisestatud andmetele pakutakse iseteeninduses aegasid, mis sobivad nii notarile kui ka välisesindusele. Ajavalik kuvatakse iseteeninduses välisesinduse ajatsooni järgi. Tehingu taotluse esitamisel saab valida viie välisesinduse hulgast, kus kaugtõestusega tehingus osaleda (Helsingi, Stockholm, Brüssel, Riia ja London). 

Kui sobiv aeg on notariga kokku lepitud, siis:

  • iseteenindusse sisselogimisel (Eesti Vabariigi ID-kaardi, Mobiili-ID või e-residendi digi-ID-ga) saab kasutaja tutvuda oma pooleliolevate tehingutega;
  • 24  tundi enne kaugtõestusega tehingu algust kuvatakse „Minu tehingud“ all teade „Digitõestusega tehingu algusaeg on lähenemas“ ;
  • kaugtõestusega tehingus osalemiseks tuleb minna välisesindusse, kus tuvastatakse isik välisesinduse töötaja poolt ning seejärel saab kohapeal olevas arvutis iseteenindusse sisse logida;
  • kuni 20 minutit enne tehingu algust saab kasutaja notarile kinnitada, et on kaugtõestuseks valmis, vajutades nupule „Kinnitan, et olen digitõestuseks valmis“.

Notar algatab videosilla kaudu tehingu läbi viimise ning video salvestub notarile tehingusse. Tehingu osapooled saavad videosilla teel notariga suhelda ja notar tutvustab lepingut.

Kui notar algatab videosilla, siis:

  • lepingu jagamisel tehingu andmete üle vaatamiseks kuvatakse  iseteeninduses notari videopildi asemel ekraanile leping ja osapooled saavad tutvuda lepinguga;

  • peale lepingu üle vaatamist saadab notar selle iseteenindusse osapooltele allkirjastamiseks;

  • klient saab allkirjastada lepingu ID-kaardi, Digi-ID või mobiili-ID’ga;

  • klient peab lepingu allkirjastamiseks kasutama iseteenindusportaalis allkirjasta nuppu.

Kui klient on otsustanud veel allkirjastatava dokumendiga tutvuda ning avab ja allkirjastab selle arvutis Digidoc tarkvaras, siis see allkiri notarini ei jõua.

Kui kõik osapooled on oma allkirja andnud, siis notar lõpetab kaugtõestusega tehingu ja dokument saadetakse tehingu osapooltele iseteenindusse notariaalsete dokumentide alla.

Piltliku juhise kaugtõestuseks leiate alljärgnevalt lisatud failist.

Kaugtõestuse juhend kliendile (PDF)

NÄOTUVASTUS

Iseteenindusportaalis saab kaugtõestuse kaudu notariaalseid tehinguid teha ja Veriff pakub kaugtõestamisel notariaalsete toimingute läbiviimisel isikusamasuse tuvastamist. Notarid saavad kasutada tehingus osalevate osapoolte isikusamasuse tuvastamiseks Veriffi näotuvastust.

 

Kui notar on tehingus märkinud, et soovib kaugkliendil tuvastada isikusamasuse, siis 20 minuti jooksul enne tehingu algust saab klient iseteenindusse sisselogimisel kinnitada, et on kaugtõestuseks valmis, vajutades nupule „Kinnitan, et olen kaugtõestuseks valmis“ ning seejärel tekib iseteenindusse nupp „ALUSTA NÄOTUVASTUST“.

Kui klient on iseteenindusportaali sisseloginud ID-kaardiga, siis Veriff näotuvastuse ajaks võib ID-kaardi kaardilugejast eemaldada ja kasutada seda dokumendina isikutuvastamisel.

Alustamiseks vajutada nupule „ALUSTA NÄOTUVASTUST“ ning klient suunatakse iseteenindusportaalist Veriffi lehele näotuvastamiseks, kus algselt kuvatakse veebilehitseja sessiooni keele järgi Veriff leht (avab selle samas keeles mis on ka iseteenindus), kuid vajadusel saab ka Veriffi lehel keele valikut muuta.

Seejärel saab alustada verifitseerimisega, valides riigi kus on kliendi dokument välja antud ning dokumendi liigi, mille alusel soovib klient näotuvastust teha. Süsteem suunab kasutaja enda näost kaamera abil fotot tegema (kui pilt tehtud, saab kasutaja valida, kas soovib teha pildi uuesti või kinnitab oma pildi ja süsteem suunab kasutaja järgmisesse etappi). Vastavalt dokumendi liigile, juhendab süsteem dokumendist foto tegemisel. Seejärel laseb süsteem kliendil teha enda näost koos dokumendiga pildi ning teatab, et sai andmed kätte ja suunab need verifitseerimisele.

Vastavad verifitseeritud andmete info saadetakse notarile tehingusse ning kui isiku tuvastamine õnnestus, saab alustada videosilla teel kaugtõestusega tehingu läbiviimist.

KORDUMA KIPPUVAD KÜSIMUSED

Millist veebilehitsejat valida iseteenindusportaali sisenemisel?
 

Iseteenindusportaali sisenemisel valida järgnevate veebilehitsejate seast: Google Chrome, Firefox või Microsoft Edge, milles on paigaldatud ja lubatud ID-kaardi funktsionaalsus (Internet Explorer ja Safari ei ole toetatud). 

Millise seadmega saab kaugtõestusega tehingus osaleda?

Laua- või sülearvutiga, millel on olemas veebikaamera ning heli funktsionaalsused (hääl ja mikrofon) peavad olema sisse lülitatud.

Millised on internetiühenduse nõuded kaugtõestusega tehingus osalemiseks?

Kaugtõestusega tehingus stabiilse ühenduse loomiseks tuleb kasutada kaabliga internetiühendust, mille interneti kiirus on 30Mbit/s ja üleslaadimise puhul 15Mbiti/s. Kaugtõestamisel videosillaga tõestamisel ei tohi olla Teie arvuti tulemüüriga piiratud võrgus (kaugtõestuse videoserver irbis.rik.ee (213.184.54.164) peab olema ligipääsetav TCP ja UDP portidel 1024 - 65535 mõlemas suunas).

Mida teha siis, kui kaugtõestamisel videosilda ei õnnestu luua?

Kui videosilda ei õnnestu luua (videopilt on must), siis klient peaks värskendama veebilehitsejat värskenda nupust või klaviatuurilt F5.

Kui videoühenduse loomisel ei ole heli kuulda või Teie videopilti ei ole näha, siis tuleb kontrollida veebilehitseja seadete alt, kas on lubatud juurdepääs mikrofonile ja kaamerale.  Samuti peab kontrollima operatsiooni süsteemis privaatsussätete alt, kas on antud luba rakendustel neid kasutada.

Kuidas allkirjastada leping kaugtõestusega tehingus?

Klient peab lepingu allkirjastamiseks kasutama iseteenindusportaalis "Allkirjasta" nuppu. Lepingut saab allkirjastada ID-kaardi, digi-ID või mobiili-ID’ga. Kui klient soovib lepingut ID-kaardiga allkirjastada, siis peab veebilehitsejas olema paigaldatud ID-kaardi plugin.

 

Püsi kursis!

Facebook
Jälgi Notarite Koda Facebookis

Ajakiri Notar Bene

Notar Bene Notarite ja Notarite Koja tegemisi kajastav ajakiri Notar Bene