Language Switcher Fallback

Главная » Регистры » Dokumendiregister

Dokumendiregister

01.08.2018

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Например: 20.06.2024
Например: 20.06.2024
Например: 20.06.2024
Например: 20.06.2024
Например: 20.06.2024
Например: 20.06.2024
Kuupäev Documendi pealkiri Saatja / saaja Juurdepääsu piirang Failid
19.04.2022 - 13:19 Rahapesu ja terrorismi rahastamise riskide juhtimine ja hoolsusmeetmete kohaldamine Rahapesu Andmebüroo järelevalvatavatele kohustatud isikutele Rahapesu Andmebüroo Иконка PDF 6-3_nr 28 Kaaskiri juhendile Rahapesu ja terrorismi rahastamise riskide juhtimine ja hoolsusmeetmete kohaldamine Rahapesu Andmebüroo järelevalvatavetele kohustatud isikutele_0.pdf
14.04.2022 - 09:45 Jõhvi notar T.Juse menetluses olnud pärimisasjade üleandmine, muutmine Justiitsministeerium
12.04.2022 - 13:16 Metsatee sulgemine liiklemiseks Õiguskantsleri Kantselei Иконка PDF Metsatee sulgemine liiklemiseks.pdf
08.04.2022 - 13:14 Looduskaitseliste kitsenduste teenuse kaudu päringute tegemisest Maa-amet Иконка PDF Looduskaitseliste kitsenduste teenuse kaudu päringute tegemisest.pdf
07.04.2022 - 10:27 Siseministri määruse "Ministri määruste muutmine seoses rahvastikuregistri seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadusega" eelnõust Notarite Koda/Siseministeerium Иконка документа Microsoft Office Rahvastikuregistri seadusega seotud siseministri määruse eelnõust.doc
31.03.2022 - 13:49 Vastus teabenõudele Notarite Koda/Tartu Linnavalitsus. Linnaplaneerimise ja maakorralduse osakond
30.03.2022 - 09:29 Muudetud Euroopa Liidu tõendite kogumise ja dokumentide kättetoimetamise määruste rakendamine Notarite Koda Иконка PDF 6-1_nr 23 Muudetud Euroopa Liidu tõendite kogumise ja dokumentide kättetoimetamise määruste rakendamine_0.pdf
29.03.2022 - 16:17 Pärimisasi Linnaplaneerimise ja maakorralduse osakond
28.03.2022 - 16:59 Arvamus Brüsseli IIb määruse rakendamise eelnõu kohta Notarite Koda Файл Notarite Koja arvamus Brüssel IIb määruse rakendamise eelnõu kohta.docx
28.03.2022 - 12:41 Arvamus juristieksami regulatsiooni väljatöötamise kavatsuse kohta Notarite Koda Файл Notarite Koja arvamus juristieksami regulatsiooni VTK kohta.docx

Страницы

Поддерживайте связь!

Facebook
Следуйте за Нотариальной палатой в Facebookis
Notar Bene
Журнал, посвященный деятельности нотариусов и нотариальной палаты Notar Bene