Keelevahetuse vaikeväärtus

Avaleht » Registrid » Dokumendiregister

Dokumendiregister

15.01.2020
Nt. 26.09.2023
Nt. 26.09.2023
Nt. 26.09.2023
Nt. 26.09.2023
Nt. 26.09.2023
Nt. 26.09.2023
Kuupäev Documendi pealkiri Saatja / saaja Juurdepääsu piirang Failid
22.09.2023 - 11:57 Vastus pöördumisele Justiitsministeerium
21.09.2023 - 10:14 Pärnu notar Marje Jürioja ametitegevuse pikendamine Justiitsministeerium PDF icon Pärnu notar Marje Jürioja ametitegevuse pikendamine.pdf
18.09.2023 - 11:53 Kolmandate riikide kodanikele maatulundusmaa kinnisasjade võõrandamise tehingute vaidlustamine Regionaal- ja Põllumajandusministeerium Binary Data 6-3_nr 53 ReM_Joelahtme_poordumine_JuM_sept2023.asice
14.09.2023 - 11:13 EL direktiivi ettepanek Euroopa piiriüleste ühenduste kohta Justiitsministeerium PDF icon 6-1_nr 52 EL direktiiv Euroopa piiriüleste ühenduste kohta.pdf
07.09.2023 - 13:47 Konkursi väljakuulutamine notari ametikoha täitmiseks Justiitsministeerium PDF icon Konkursi väljakuulutamine notari ametikoha täitmiseks_0.pdf
04.09.2023 - 14:16 Ettepanekud Euroopa Komisjoni haavatavate täiskasvanute piiriülest kaitset käsitleva uue algatuse kohta Notarite Koda/Justiitsministeerium
04.09.2023 - 14:13 Arvamus Vabariigi Valitsuse määruse eelnõu “Vabariigi Valitsuse määruste muutmine soeses perekonnaseaduse ja sellega seonduvate teiste seaduste muutmisega” kohta Notarite Koda/Siseministeerium
04.09.2023 - 14:13 Arvamus Vabariigi Valitsuse määruse eelnõu “Vabariigi Valitsuse määruste muutmine soeses perekonnaseaduse ja sellega seonduvate teiste seaduste muutmisega” kohta Notarite Koda/Siseministeerium
04.09.2023 - 13:59 Ettepanek konkursi väljakuulutamiseks notari ametikoha täitmiseks Notarite Koda/Justiitsministeerium
11.08.2023 - 13:11 Vabariigi Valitsuse määruste muutmine seoses perekonnaseaduse ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmisega “ Siseministeerium

Lehed

Püsi kursis!

Facebook
Jälgi Notarite Koda Facebookis
Notar Bene
Notarite ja Notarite Koja tegemisi kajastav ajakiri Notar Bene