Language Switcher Fallback

Главная » Регистры » Dokumendiregister

Dokumendiregister

01.08.2018

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Например: 24.06.2024
Например: 24.06.2024
Например: 24.06.2024
Например: 24.06.2024
Например: 24.06.2024
Например: 24.06.2024
Kuupäev Documendi pealkiri Saatja / saaja Juurdepääsu piirang Failid
22.12.2022 - 15:41 Tallinna notar Sirje Rõõmu üleantavad pärimisasjad, hoiule antud testament ja notari kontol hoiustatud rahasumma Notarite Koda/Justiitsministeerium
21.12.2022 - 16:46 Vastus järelepäringule, J.S. Notarite Koda/Harju Maakohus
21.12.2022 - 12:09 Järelepäring, J.S. Harju Maakohus
14.12.2022 - 14:44 Vastus kohtunõudele tsiviilasjas nr 2-22-14013 Notarite Koda/Tartu Maakohus Иконка документа Microsoft Office Vastus Tartu Maakohtu 13.12.2022 päringule tsiviilasjas nr 2-22-14013.doc
14.12.2022 - 14:41 Siseministri määruse „Rahvastikuregistrisse kantud isiku enda, tema alaealiste laste ja eestkostetavate ning surnud abikaasa andmetele juurdepääsu tagamise täpsem kord“ kooskõlastamine Notarite Koda/Siseministeerium Файл Siseministri määruse eelnõu kooskõlastamine.docx
14.12.2022 - 10:57 Tartu Maakohtu menetluses on tsiviilasi nr 2-22-14013 Tartu Maakohus
02.12.2022 - 15:30 Siseministri määruse eelnõu "Rahvastikuregistrisse kantud isiku enda, tema alaealiste laste ja eestkostetavate ning surnud abikaasa andmetele juurdepääsu tagamise täpsem kord" kooskõlastamisele edastamine Siseministeerium
01.12.2022 - 15:55 Vastus määruskaebusele tsiviilasjas nr 2-16-8328 Notarite Koda/Harju Maakohus
01.12.2022 - 15:52 Justiitsministri 03.12.2013 määruse nr 38 „Pärimisregistri pidamise, pärimisregistrisse kannete tegemise ja pärimisregistrist teabe väljastamise kord“ muutmise eelnõu kooskõlastamine Notarite Koda/Justiitsministeerium
01.12.2022 - 15:49 Regionaalministri 22.06.2010 määruse nr 9 „Perekonnaseisukannete tegemise ning väljatrüki edastamise ja säilitamise kord“ muutmise eelnõu kooskõlastamine Notarite Koda/Siseministeerium

Страницы

Поддерживайте связь!

Facebook
Следуйте за Нотариальной палатой в Facebookis
Notar Bene
Журнал, посвященный деятельности нотариусов и нотариальной палаты Notar Bene