Language Switcher Fallback

Главная » Регистры » Dokumendiregister

Dokumendiregister

01.08.2018

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Например: 26.09.2023
Например: 26.09.2023
Например: 26.09.2023
Например: 26.09.2023
Например: 26.09.2023
Например: 26.09.2023
Kuupäev Documendi pealkiri Saatja / saaja Juurdepääsu piirang Failid
23.08.2022 - 11:25 Nimeseaduse nõuded abielu sõlmimise kinnitamisel Siseministeerium
23.08.2022 - 11:03 Maakatastriseaduse, asjaõigusseaduse jt seaduste muutmise seaduse eelnõu kooskõlastamiseks esitamine Keskkonnaministeerium
18.08.2022 - 13:33 Tõendi kogumine tsiviilasjas nr 2-21-1926 Tartu Maakohus
05.08.2022 - 16:18 Pärnu notar Irina Luihi üleantavad pärimisasjad, hoiule antud testament ja hiljem tuvastatavate asjaoludega lepingud Notarite Koda/Justiitsministeerium Иконка документа Microsoft Office Pärnu notar Irina Luihi üleantavad pärimisasjad, testament ja hiljem tuvastatavate asjaoludega lepingud.doc
04.08.2022 - 09:58 Ettepanek konkursi väljakuulutamiseks notari ametikohtade täitmiseks Notarite Koda/Justiitsministeerium Иконка документа Microsoft Office Ettepanek konkursi väljakuulutamiseks notari ametikohtade täitmiseks.doc
29.07.2022 - 17:26 Avaldus Notarite Kojale K.O.
22.07.2022 - 09:31 Vastus järelepärimisele H.G.
05.07.2022 - 12:42 Korteriomanditeks jagamiseks vajalike plaanide kinnitamiseks volituste andmine Tallinna Linnaplaneerimise Amet Иконка PDF Korteriomanditeks jagamiseks vajalike plaanide kinnitamiseks volituste andmine. Käskkiri..pdf, Файл Korteriomanditeks jagamiseks vajalike plaanide kinnitamiseks volituste andmine. Algatuskiri_04072022_145554_0.rtf
30.06.2022 - 16:04 Avaldus H.G.
30.06.2022 - 15:58 Arvamus justiitsministri määruse „Tasu elektroonilise registri andmete väljastamise eest ja tasuta andmeid saama õigustatud isikud“ eelnõu kohta Notarite Koda/Justiitsministeerium Файл Notarite Koja arvamus justiitsministri määruse eelnõu kohta.docx

Страницы

Поддерживайте связь!

Facebook
Следуйте за Нотариальной палатой в Facebookis
Notar Bene
Журнал, посвященный деятельности нотариусов и нотариальной палаты Notar Bene